Κήποι 1 έως 8 της Νέας Παραλίας

deltia-typou

Η Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης - Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων (Κήποι 1-8) », εκπονήθηκε από τους Αναδόχους Μελετητές σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 30942/23-4-2002 Σύμβασης.

Συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί οι Μελέτες Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Στατικών, ΗΛΜ εγκαταστάσεων και Φυτοτεχνικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης μελετών.

Επίσης έχουν υποβληθεί και ελεχθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνικές περιγραφές, Προμετρήσεις, Τιμολόγια, Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) που συνοδεύουν τις παραπάνω μελέτες...

Η Μελέτη Εφαρμογής, αφού θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων & Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης .

Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας «7 - Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας - Θράκης 2007 - 2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ, για χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας  - Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων».

Η Μελέτη Εφαρμογής, αφού θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων & Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης. 

 

Περισσότερα
1 17 18 19
Σελίδα 19 από 19
X