Κατηγορία: Κεντρικά

ISO 9001:2000

tessera

Σύμφωνα με τις υπ' αριθμ. 1998/2005, 2685/2005 και 1875/2006 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου, η Δ/νση Κατασκευών προέβη στις 30-1-2006 στην εγκατάσταση Συστήματος Διοίκησης Ποιότητας, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2000.

Περισσότερα

Διεύθυνση Κατασκευών Αρχιτεκτονικών Έργων

tessera

Η ΔΚΑΕ αποτελείται από το Τμήμα Εκτέλεσης Αρχιτεκτονικών Έργων, το Τμήμα Συντηρήσεων και Επισκευών και το Τμήμα Απαλλοτριώσεων και Ονοματοθεσίας Οδών ενώ Γραμματειακή υποστήριξη προσφέρει το Γραφείο Γραμματείας της Διεύθυνσης

Περισσότερα

Ανάθεση προκαταρκτικής μελέτης ανάπλασης «Νοτιοανατολικής Πύλης» Θεσσαλονίκης

tessera

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ:                  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Πολεοδομικών

Περισσότερα

Μελέτη Ανάπλασης του Περιβάλλοντος Χώρου του Μνημειακού Συνόλου των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης

tessera

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ : ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Τμήμα Αρχιτεκτονικών

Περισσότερα
1 29 30 31 32
Σελίδα 31 από 32
X