Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου

891 προβολές

Οι σύγχρονες αντιλήψεις φιλικότητας προς το περιβάλλον συνάδουν και συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για δημιουργία πόλεων ελκυστικών για διαμονή, εργασία και αναψυχή.

Η επιλογή για τη βιοκλιματική ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης στοχεύει στα εξής:

  
Να μεταμορφώσει ένα τμήμα του ιστορικού κέντρου
Να τροποποιήσει τις μικροκλιματικές συνθήκεςτης περιοχής κατά τη θερινή περίοδο
Να προβάλει την ιστορία της πόλης
Να τονώσει τον εμπορικό της χαρακτήρα
 
Το φαινόμενο της Θερμικής Νησίδας έχει ωςσυνέπειες:
 
Στο αστικό περιβάλλον: την παγίδευση και διανομή της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Στα κτήρια: την αύξηση των αναγκών δροσισμού
Στους ανθρώπους: τη δημιουργία έντονης αίσθησης θερμικής δυσφορίας και προβλήματα υγείας
Στην οικονομία: τις συνέπειες της υποβάθμισηςκαι απαξίωσης μιας περιοχής, την υπερκατανάλωση ενέργειας
Στην κοινωνία: την επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης.
 
Αντιμετώπιση / Βιοκλιματικός σχεδιασμός:
 
– Σχεδιασμός κτηρίων και υπαιθρίων χώρων με βάση το τοπικό κλίμα και παράλληλη εφαρμογή των αρχών της αειφορικής ενέργειας.

– Το ενημερωτικό φυλλάδιο ›››