Κατηγορία: Ερευνητικά Προγράμματα

Κύριες Δράσεις στα πλαίσια του Έργου

tessera

Έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα Α.με.Α στο Δήμο. Ταυτόχρονα έγινε μια ανάλυση των κατηγοριών αναπηρίας και του πώς αυτές επηρεάζουν την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους. Στον τομέα των μεταφορών έγινε καταγραφή των δυνατοτήτων των συμβατικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. καθώς και των δυο ειδικών υπηρεσιών μεταφοράς Α.με.Α που λειτουργούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑΣ) και τον Ο.Α.Σ.Θ.

Περισσότερα

Μεθοδολογία και πακέτα εργασίας

tessera

Το προτεινόμενο μοντέλο συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης βασίζεται σε μια διαδικασία συνεχούς αμφίπλευρης δραστηριοποίησης και ισόρροπης συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών, συνεργατών της ΕΟΣΜ του ΑΠΘ που έχουν από καιρού ανεπτυγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και «Σχεδιασμού για Όλους» με ειδική ομάδα τεχνικών και οργανωτικών στελεχών του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Περισσότερα