Κατηγορία: Εκδόσεις

Ηλεκτρονικό Τεύχος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΠΑΡΑΛΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (ορθή επανάληψη)

g.kigos

Μπορείτε να κατεβάσετε το Ηλεκτρονικό Τεύχος Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών για την «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΙ ΠΑΣΣΑΛΩΝ (DECK) ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ

Περισσότερα

Βιοκλιματική αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής της Πλατείας Χρηματιστηρίου

Οι σύγχρονες αντιλήψεις φιλικότητας προς το περιβάλλον συνάδουν και συγκλίνουν με τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις για δημιουργία πόλεων ελκυστικών για διαμονή, εργασία και αναψυχή. Η επιλογή για τη βιοκλιματική ανάπλαση της συγκεκριμένης περιοχής του ιστορικού εμπορικού κέντρου της πόλης στοχεύει στα εξής:
 
- Να μεταμορφώσει ένα τμήμα του ιστορικού κέντρου
- Να τροποποιήσει τις μικροκλιματικές συνθήκεςτης περιοχής κατά τη θερινή περίοδο
- Να προβάλει την ιστορία της πόλης
- Να τονώσει τον εμπορικό της χαρακτήρα

Περισσότερα

Πρόλογος

Η αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, η εφαρμογή δηλαδή σημαντικών αλλαγών στη δομή και τη λειτουργία τους, εφαρμόζεται ευρέως τα τελευταία χρόνια, σε επιχειρήσεις στην Ε.Ε. (αλλά και διεθνώς), ως ανταπόκριση στο σφοδρό ανταγωνισμό που υπάρχει στο πλαίσιο μιας παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
 

Περισσότερα

Εισαγωγή

Ο οδηγός έχει ως στόχο να περιγράψει τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ) κατά τη διαδικασία αναδιάρθρωσης στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και να προτείνει κατευθύνσεις και μέτρα πρόληψης και διαχείρισής τους

Περισσότερα

Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης “Καλλικράτης” και κατευθύνσεις για την πρόληψή τους

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) έχει προβεί στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, που αφορά τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως αυτοί προκύπτουν από την αναδιάρθρωση του προγράμματος «Καλλικράτης».

Περιγράφει τους κινδύνους για την ΥΑΕ και τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης τους που αφορούν στους λεγόμενους «επιζώντες» εργαζόμενους μετά την αναδιάρθρωση. Τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνών έδειξαν ότι η υγεία και η ευεξία των εργαζομένων που διατηρούν την εργασία τους, ακόμη και μετά την αναδιάρθρωση, εξακολουθεί να απειλείται.

Περισσότερα

Προλεγόμενα

tessera

H έκδοση αυτή αποτελεί τον καρπό της συνεργασίας της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων - Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης με το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη

Περισσότερα

Πρόλογος Καταλόγου

tessera

Τίποτε δεν αποτυπώνει καλύτερα το διαρκώς μεταβαλλόμενο πρόσωπο της πόλης από ένα πλήρες και σωστά συντηρημένο αρχείο τοπογραφικών διαγραμμάτων, που απεικονίζουν την υφιστάμενη κατάσταση του αστικού ή περιαστικού τοπίου τη δεδομένη χρονική στιγμή της σύνταξης τους

Περισσότερα

Χάρτες Πολύφυλλοι της Θεσσαλονίκης

tessera

Η έκδοση αυτή προετοιμάστηκε για να συνοδεύσει την έκθεση "Χάρτες Πολύφυλλοι της Θεσσαλονίκης - Απεικονίσεις της πόλης σε μεγάλη κλίμακα τέλη 19ου - αρχές 20ου αι." που συνδιοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης και το Εθνικό Κέντρο Χαρτών και Χαρτογραφικής Κληρονομιάς - Εθνική Χαρτοθήκη.

Η έκθεση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης από τις 5 μέχρι τις 28 Μαΐου 2006.

Οι χάρτες προέρχονται από τη Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων - Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης

Περισσότερα