Κίνδυνοι για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης “Καλλικράτης” και κατευθύνσεις για την πρόληψή τους

764 προβολές

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας (ΕΛ.ΙΝ.Υ.Α.Ε) έχει προβεί στην έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου, που αφορά τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων, όπως αυτοί προκύπτουν από την αναδιάρθρωση του προγράμματος «Καλλικράτης».

Περιγράφει τους κινδύνους για την ΥΑΕ και τα μέτρα πρόληψης και διαχείρισης τους που αφορούν στους λεγόμενους «επιζώντες» εργαζόμενους μετά την αναδιάρθρωση.

Τα αποτελέσματα ευρωπαϊκών ερευνών έδειξαν ότι η υγεία και η ευεξία των εργαζομένων που διατηρούν την εργασία τους, ακόμη και μετά την αναδιάρθρωση, εξακολουθεί να απειλείται.

Το υλικό αυτό αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος «Hygeia in Kallikratis», στο οποίο συμμετείχε το Φιλανδικό Ινστιτούτο για την Επαγγελματική Υγεία (FIOH), το Ινστιτούτο PREVENT του Βελγίου και το Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας από το Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελλών (ULB).

Τονίζεται ότι η ενημέρωση σε θέματα Υ.Α.Ε. είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους, σύμφωνα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ υπ’ αριθμ. 17/ΦΕΚ Α’ 11/1996 «Μέτρα για τη βελτίωση της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων κατά την εργασία σε συμμόρφωση με τις οδηγίες 89/391/ΕΟΚ και 1/383/ΕΟΚ».


{article 264}{title}:
{intro:strip}

{readmore:Διαβάστε περισσότερα ›››}{/article}


{article 263}{title}:
{intro:strip}

{readmore:Διαβάστε περισσότερα ›››}{/article}


– Ο οδηγός του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας ›››