Κατηγορία: Ευρωπαϊκά προγράμματα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις – MEDSEATIES

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 319/ 2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις (Inclusive Governance for Sustainable Mediterranean Coastal Metropolis - MEDSEATIES)», που υλοποιείται στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENPI CBC MED.

Με την ίδια 319/2014 απόφαση Δ.Σ. ως Υπηρεσία υλοποίησης του έργου ορίστηκε η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού και στην συνέχεια με την αριθμ. 127/ 2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ως Υπηρεσία υλοποίησης για το έτος 2015, η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου σταδίου διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”

Ολοκληρώθηκε σε τοπικό επίπεδο ο διαγωνισμός ζωγραφικής μεταξύ μαθητών ηλικίας 7-14 ετών με θέμα "Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)" που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου “Ενεργειακό Όραμα 2020 για τις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (EnVision2020)", που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας "Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013").

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 14 έργα ζωγραφικής μαθητών και μαθητριών και η αξιολόγηση των 3 έργων που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο Θεσσαλονίκης έγινε με κριτήρια τη συσχέτιση με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη σχετικότητα με το θέμα του διαγωνισμού και την καλλιτεχνική απόδοση.

Περισσότερα

Διεθνής διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”

Στα πλαίσια του έργου “Ενεργειακό Όραμα 2020 για τις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (EnVision2020)”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος διεθνούς συνεργασίας “Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013”, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”

Σκοπός και θέμα της σύνθεσης είναι η παρουσίαση προσωπικής άποψης, ερμηνείας, ιδεών και συσχετίσεων για τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους και της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις μορφές, με χρήση της ζωγραφικής.

Περισσότερα

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ.1512/6-10-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων».

Το παραπάνω σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.

Με την δέσμευση τους οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% μέχρι το 2020.

Περισσότερα