Κατηγορία: Έργα

Δημόσια διαβούλευση για τη Μελέτη Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια της διαδικασίας εκπόνησης της Μελέτης Αναθεώρησης του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 1337/1983 και του άρθρου 4 του Ν. 2508/1997, θέτει σε  δημόσια διαβούλευση το Β1 Στάδιο της Μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει σειρά κειμένων και χαρτών, καθώς και τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτής, προκειμένου να ενημερωθεί και να εκφράσει τις απόψεις του κάθε ενδιαφερόμενος.

Οι τυχόν απόψεις θα πρέπει να κοινοποιηθούν είτε εγγράφως (Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού, Τμήμα Αστικού Σχεδιασμού) ή ηλεκτρονικά (email: s.parthenopoulou@thessaloniki.gr) μέσα σε χρονικό διάστημα δύο μηνών, ήτοι έως τις 29 Φεβρουαρίου 2016 και θα ληφθούν υπόψη για την τελική διαμόρφωση των απόψεων του Δήμου μας και των κατευθύνσεων που θα δοθούν στους μελετητές για την εκπόνηση του Β2 Σταδίου της Μελέτης.


Πληροφορίες:
κα. Σοφία Παρθενοπούλου
τηλ. 2313.318.483
email:
s.parthenopoulou@thessaloniki.gr


– Β1 Στάδιο Γ.Π.Σ. ›››

- Παράρτημα Β1 2015 ›››

- Παρουσιάσεις χωροταξικής, πολεοδομικής και κυκλοφοριακής μελέτης  ››› 


Περισσότερα

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις – MEDSEATIES

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 319/ 2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, αποφασίστηκε η συμμετοχή του Δήμου μας στο έργο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Θαλάσσιας Ζώνης σε Βιώσιμες Μεσογειακές Μητροπόλεις (Inclusive Governance for Sustainable Mediterranean Coastal Metropolis – MEDSEATIES)», που υλοποιείται στα πλαίσια Ευρωπαϊκού Προγράμματος ENPI CBC MED.

Με την ίδια 319/2014 απόφαση Δ.Σ. ως Υπηρεσία υλοποίησης του έργου ορίστηκε η Διεύθυνση Πολιτισμού και Τουρισμού και στην συνέχεια με την αριθμ. 127/ 2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ως Υπηρεσία υλοποίησης για το έτος 2015, η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικών Μελετών.

Το έργο MEDSEATIES χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα MED «Μεσογειακή Θαλάσσια Λεκάνη – Κοινό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Διασυνοριακή Συνεργασία Ευρωπαϊκής Γειτνίασης και Εταιρικής Σχέσης (Mediterranean Sea Basin Joint Operational Programme Cross – Border Cooperation within the European Neighbourhood and Partnership Instrument)»/ Πρόγραμμα «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία – MED» και η συνολική χρηματοδότηση για το Δήμο Θεσσαλονίκης ανέρχεται στα 111.239,85 €. Η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης καλύπτεται κατά 100%.

Πρωταρχικός στόχος του Έργου MEDSEATIES είναι η ανάδειξη των θεμάτων και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και απόψεων για την εφαρμογή και την προώθηση βέλτιστων πρακτικών που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση της θαλάσσιας ζώνης και η ενδυνάμωση των αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και λοιπών εμπλεκόμενων δημόσιων/ιδιωτικών φορέων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων, μέσω του συνολικού σχεδιασμού και της εφαρμογής συντονισμένων δράσεων και πολιτικών διαχείρισης για την ανάπτυξη των παράκτιων ζωνών των Μεσογειακών πόλεων.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μέσω της συμμετοχής του σε αυτό το έργο, προσδοκά την δημιουργία ενός ενιαίου στρατηγικού σχεδιασμού με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης, με απώτερο στόχο την προώθηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ανάπλασης και διαχείρισης της παραλιακής ζώνης της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο αυτό συγκροτείται ένα Τοπικό Σχήμα Εταιρικής Συνεργασίας του Έργου με αντικείμενό του την ανάδειξη των θεμάτων που σχετίζονται με την ολοκληρωμένη διαχείριση της θαλάσσιας ζώνης της Θεσσαλονίκης. Στο Σχήμα έχουν κληθεί να συμμετάσχουν τοπικοί φορείς της Θεσσαλονίκης που εμπλέκονται και δύνανται να συμβάλλουν στην υλοποίηση του συγκεκριμένου ευρωπαϊκού έργου, για την προβολή και την ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως παραθαλάσσιας μητρόπολης της νοτιοανατολικής Ευρώπης (www.medseaties.eu).

Στα πλαίσια του έργου MEDSEATIES επιχειρείται η δικτύωση του με άλλα συναφή ευρωπαϊκά προγράμματα, όπως τα έργα BLACKSEA και MARE NOSTRUM, με σκοπό την ανταλλαγή εμπειριών / αποτελεσμάτων και τη συνεργασία σε θέματα αξιοποίησης του παραλιακού μετώπου από το Δήμο Θεσσαλονίκης.


– Αποφάσεις Δημάρχου και Δημοτικού Συμβουλίου ›››
– Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για πεντάμηνη παράταση του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES ››› 


– 2η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του έργου MEDSEATIES 20.3.2015 ›››
– 3η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας στο πλαίσο του έργου MEDSEATIES ›››
– 4η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES ›››
– 5η συνάντηση του Τοπικού Σχήματος Εταιρικής Συνεργασίας του ευρωπαϊκού έργου MEDSEATIES ›››  


MEDSEATIES
A European project for coastal cities management

Περισσότερα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρώτου σταδίου διαγωνισμού ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”

Ολοκληρώθηκε σε τοπικό επίπεδο ο διαγωνισμός ζωγραφικής μεταξύ μαθητών ηλικίας 7-14 ετών με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)” που διοργάνωσε ο Δήμος Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του έργου “Ενεργειακό Όραμα 2020 για τις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (EnVision2020)”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Διεθνούς Συνεργασίας “Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013”).

Συνολικά, συγκεντρώθηκαν 14 έργα ζωγραφικής μαθητών και μαθητριών και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 3 έργων που θα εκπροσωπήσουν το Δήμο Θεσσαλονίκης και έγινε με κριτήρια τη συσχέτιση με την ενεργειακή αποδοτικότητα, τη σχετικότητα με το θέμα του διαγωνισμού και την καλλιτεχνική απόδοση, είναι τα παρακάτω:

 

          – Κοντογεώργου Αθανασία, GRECO life”
          – Κωστούδη Ζωή, “Μάντεψε πως”
          – Μαριά Εμμανουέλα, “Προστατεύοντας τη φύση”

 
Όλα τα έργα ζωγραφικής θα παρουσιαστούν σε σχετική έκθεση που θα γίνει στο ισόγειο του Κέντρου Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγγελάκη 13) ενώ οι τρεις ζωγραφιές που επιλέχτηκαν σε τοπικό επίπεδο θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού κατά το οποίο θα αξιολογηθούν από μια διεθνή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου και θα εκτεθούν σε δημόσιο χώρο στη Σόφια, Βουλγαρία το διάστημα από 4 έως 18 Νοεμβρίου 2014.
Περισσότερα

Διεθνής διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”

Στα πλαίσια του έργου “Ενεργειακό Όραμα 2020 για τις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (EnVision2020)”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος διεθνούς συνεργασίας “Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013”, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”.

Σκοπός και θέμα της σύνθεσης είναι η παρουσίαση προσωπικής άποψης, ερμηνείας, ιδεών και συσχετίσεων για τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους και της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις μορφές, με χρήση της ζωγραφικής.

Ειδικοί όροι συμμετοχής:

 
Οι ζωγραφιές πρέπει να βρίσκονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι τις 13:00, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Ζωγραφιές που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό.

Κάθε ζωγραφιά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μια συμπληρωμένη αίτηση υποβολής με το όνομα και την ηλικία του συμμετέχοντα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! Στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντα – όνομα, διεύθυνση, ηλικία, σχολείο κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας δε χρησιμοποιήσει την τυποποιημένη αίτηση υποβολής αλλά κάποιο άλλο συνοδευτικό έγγραφο με ελεύθερο κείμενο, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε αυτό:

– Πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα – πλήρες όνομα, ηλικία, τηλέφωνο, e-mail

 
– Το κείμενο: Με αυτήν την αίτηση επιτρέπω την ηλεκτρονική αναπαραγωγή της υποβαλλόμενης ζωγραφιάς (scanning) και την έκδοσή της σε ειδική έκδοση στα πλαίσια του έργου EnVision2020 καθώς και τη χρήση της σε διάφορες εκδόσεις για τους σκοπούς του διαγωνισμού και του έργου EnVision 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! Ζωγραφιές που δε συνοδεύονται από την απαιτούμενη εξουσιοδότηση δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό.
 
Ζωγραφιές που απεικονίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο, οργανισμό ή εμπορικό όνομα (brand name) δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό

Στάδια του διαγωνισμού:

Στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος παιδιά από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο EnVision 2020: Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία, Ιταλία, Σλοβενία και Βουλγαρία

Στάδια του διαγωνισμού:
 

1. Πρώτο στάδιο: αρχική επιλογή σε εθνικό επίπεδο
 
2. Δεύτερο στάδιο: διεθνής επιλογή
 
Πρώτο στάδιο - Αρχική επιλογή:

Κάθε εταίρος του έργου EnVision 2020 θα διοργανώσει και θα διεξάγει τοπικά ένα διαγωνισμό ζωγραφικής. Η αρχική επιλογή για το Δήμο Θεσσαλονίκης θα γίνει από επιτροπή με μέλη υπαλλήλους και αιρετούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού, κάθε ζωγραφιά θα κριθεί από τα μέλη της επιτροπής με βαθμούς 1 έως 6 με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Συσχέτιση με ενεργειακή αποδοτικότητα

2. Βαθμός σχετικότητας με το θέμα του διαγωνισμού

3. Καλλιτεχνική απόδοση

Με βάση τα κριτήρια αυτά, 3 συμμετέχοντες θα επιλεγούν σε τοπικό επίπεδο και θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.

Δεύτερο στάδιο – Διεθνής επιλογή


Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του διαγωνισμού, οι ζωγραφιές που πέρασαν από το πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν από μια διεθνή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου.

Τελική αξιολόγηση:

Η τελική αξιολόγηση της κάθε ζωγραφιάς θα προκύψει από το άθροισμα των αξιολογήσεων του κάθε μέλους της διεθνούς επιτροπής.

Δημοσιοποίηση των νικητών:

Οι νικητές θα ανακοινωθούν ως εξής:

– Στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr

– Στην ιστοσελίδα του έργου EnVision2020 στο Facebook: http://www.facebook.com/env2020?ref=ts&fref=ts


– Στην ιστοσελίδα του έργου EnVision2020:
http://www.en-vision2020.eu/

Βραβεία:

Οι ζωγραφιές που θα επιλεγούν στο πρώτο στάδιο θα εκτεθούν σε δημόσιο χώρο στη Σόφια, Βουλγαρία το διάστημα από 4 έως 18 Νοεμβρίου και οι μαθητές θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό.

Οι 7 πρώτες ζωγραφιές που θα επιλεγούν στο δεύτερο στάδιο, θα εκδοθούν σε ειδικό έντυπο στα πλαίσια του έργου EnVision2020 ενώ οι 3 πρώτες που θα επιλεγούν στο δεύτερο στάδιο θα κερδίσουν τα ακόλουθα δώρα:

– Πρώτη θέση: Μικρός φορητός υπολογιστής (tablet) 7’’

– Δεύτερη θέση: Ποδήλατο

– Τρίτη θέση: Συσκευή αναπαραγωγής ήχου (MP4 player)


ΠΡΟΣΟΧΗ!

1 Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχοντας παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα της ζωγραφιάς στο διοργανωτή (Δήμος Σόφιας).

2 Οι ζωγραφιές δεν θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες και θα χρησιμοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εκθέσεων, ιστοσελίδων, δημοσιεύσεων, κλπ για τους σκοπούς του έργου EnVision 2020.Περισσότερα

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια του Δήμου Θεσσαλονίκης

 

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ.1512/6-10-2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου προσχώρησε στο εθελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκών Πόλεων και Περιφερειών «Σύμφωνο των Δημάρχων».
 
Το παραπάνω σύμφωνο είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην περιοχή τους.
 
Με την δέσμευση τους οι υπογράφοντες το Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% μέχρι το 2020.
 
Το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα, γι’ αυτό και ο ρόλος των τοπικών κυβερνήσεων είναι καθοριστικός για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής.
 
Ο Δήμος με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων δεσμεύεται επίσης για την υποβολή Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στο γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων για έγκριση.
 
Η υπογραφή της φόρμας προσχώρησης έγινε την 1η Δεκεμβρίου 2011 και ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεσμεύτηκε για τα ακόλουθα:
  • Εξοικονόμηση ενέργειας τουλάχιστον κατά 20%
  • Συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο του Δήμου σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20%
  • Μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2) τουλάχιστον κατά 20% έως το 2020, με έτος αναφοράς το 1990 ή άλλο πλησιέστερο έτος για το οποίο υπάρχουν επαρκή δεδομένα

Στο πλαίσιο της δέσμευσης αυτής, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προχώρησε στην σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (σε συνέχεια της υπ’ αριθμ. 63073/05-08-2013 προγραμματικής σύμβασης).

Το Σχέδιο Δράσης προβλέπει μέτρα μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας που είναι βραχυπρόθεσμα (ώριμα και σε στάδιο εφαρμογής), μεσοπρόθεσμα (με εφαρμογή μεταξύ 2015-2018) και μακροπρόθεσμα (με ορίζοντα το 2020).

Τα μέτρα αυτά μείωσης κατανάλωσης ενέργειας διακρίνονται στους ακόλουθους τομείς:

  • Δημοτικά κτίρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις
  • Κτίρια, εξοπλισμός/ εγκαταστάσεις τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά)
  • Κατοικίες
  • Δημοτικός δημόσιος φωτισμός
  • Μεταφορές (Δημοτικός στόλος, Δημόσιες μεταφορές, Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές)
  • Τοπική παραγωγή ΑΠΕ

Η συνολική εκτιμούμενη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που θα προκύψει ανέρχεται σε περίπου 500.000 τόνους (20,2%)
›› Επικοινωνία για προτάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση i.tsikoti@thessaloniki.gr
     

Περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε 2η φάση on-line έρευνας για θεμελιακές ενεργειακές τεχνολογίες στα πλαίσια του envision2020

Στο πλαίσιο του έργου EnVision 2020 στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και σε συνέχεια του workshop το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25-9-2013, διενεργείται η δεύτερη φάση online έρευνας με αντικείμενο την αναγνώριση των στρατηγικών και θεμελιακών ενεργειακών τεχνολογιών (Key Energy Technologies) σε τοπικό επίπεδο (για την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης). 


Πρόκειται για ενεργειακές τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών και που μπορούν να συνεισφέρουν στον «πράσινο» χαρακτήρα των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών.
 
Η πρώτη φάση αφορούσε στις στρατηγικά σημαντικές τεχνολογίες της ΕΕ σύμφωνα με το SET-Plan (European Union’s Strategic Technology Plan) και έχει ολοκληρωθεί.


Περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή σε on-line έρευνα στα πλαίσια του envision2020

Στο πλαίσιο του έργουEnVision 2020 στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και σε συνέχεια του workshop το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25-9-2013, διενεργείται online έρευνα με αντικείμενο την αναγνώριση των στρατηγικών και θεμελιακών ενεργειακών τεχνολογιών (Key Energy Technologies).

Πρόκειται για ενεργειακές τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών και που μπορούν να συνεισφέρουν στον «πράσινο» χαρακτήρα των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών.Περισσότερα

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EnVision2020

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως ένας από τους δέκα εταίρους στην υλοποίηση του έργου: Energy Vision 2020 for South East European Cities (Ενεργειακό Όραμα 2020 για πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης).  


Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Διεθνούς Συνεργασίας South East Europe.

Αντικειμενικός στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών και συγκεκριμένων επιλογών για τη μείωση της χρήσης ενέργειας ειδικότερα στον κτιριακό τομέα σε πόλεις της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης διατηρώντας ή βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες διαβίωσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου Envision 2020 είναι: 12/2012 – 11/2014.


Ιστοσελίδα του έργου: http://www.en-vision2020.eu/

Περισσότερα

Πράσινα Δώματα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια κτίρια


Στόχοι:
     – Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου
     – Βελτίωση θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στα δημόσια κτίρια
     – Βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής
     – Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
     – Επιβράδυνση και αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής

Επιλογή Δημόσιων Κτιρίων:

Σχολεία:
     – 26ο Γυμνάσιο (Γ’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 3ο   Γυμνάσιο – Λύκειο Χαριλάου (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 11ο Δημοτικό Σχολείο (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 13ο Δημοτικό Σχολείο (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 1ο   Λύκειο Χαριλάου (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 32ο Νηπιαγωγείο (Γ’ Δημοτική Κοινότητα) 

Δημοτικά Κτίρια:
     – Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – Παιδικός Σταθμός “Φωκά” (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)


Δείτε την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος “Πράσινα Δώματα” >>>


Περισσότερα
1 2 3 5
Page 1 of 5