Πρόσκληση για συμμετοχή σε on-line έρευνα στα πλαίσια του envision2020

830 προβολές
Στο πλαίσιο του έργουEnVision 2020 στο οποίο συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης και σε συνέχεια του workshop το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 25-9-2013, διενεργείται online έρευνα με αντικείμενο την αναγνώριση των στρατηγικών και θεμελιακών ενεργειακών τεχνολογιών (Key Energy Technologies).

Πρόκειται για ενεργειακές τεχνολογίες που μπορούν να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαϊκών πόλεων και περιοχών και που μπορούν να συνεισφέρουν στον «πράσινο» χαρακτήρα των τοπικών και περιφερειακών οικονομιών.