Διεθνής διαγωνισμός ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”

881 προβολές

Στα πλαίσια του έργου “Ενεργειακό Όραμα 2020 για τις πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (EnVision2020)”, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράμματος διεθνούς συνεργασίας “Νοτιοανατολική Ευρώπη 2007-2013”, ο Δήμος Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Διεθνή διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα “Ενέργεια από τη φύση (Energy from Nature)”.

Σκοπός και θέμα της σύνθεσης είναι η παρουσίαση προσωπικής άποψης, ερμηνείας, ιδεών και συσχετίσεων για τους φυσικούς ενεργειακούς πόρους και της εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις μορφές, με χρήση της ζωγραφικής.

Ειδικοί όροι συμμετοχής:

 
Οι ζωγραφιές πρέπει να βρίσκονται στο πρωτόκολλο του Δήμου Θεσσαλονίκης μέχρι τις 13:00, την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου. Ζωγραφιές που θα υποβληθούν μετά την προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές στο διαγωνισμό.

Κάθε ζωγραφιά πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από μια συμπληρωμένη αίτηση υποβολής με το όνομα και την ηλικία του συμμετέχοντα καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο, email).


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! Στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος της ζωγραφιάς δεν πρέπει να περιλαμβάνονται στοιχεία ταυτότητας του συμμετέχοντα – όνομα, διεύθυνση, ηλικία, σχολείο κ.λπ. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα γίνεται δεκτή στο διαγωνισμό.

Σε περίπτωση που ο συμμετέχοντας δε χρησιμοποιήσει την τυποποιημένη αίτηση υποβολής αλλά κάποιο άλλο συνοδευτικό έγγραφο με ελεύθερο κείμενο, θα πρέπει να περιλαμβάνει σε αυτό:

– Πληροφορίες σχετικά με τον συμμετέχοντα – πλήρες όνομα, ηλικία, τηλέφωνο, e-mail

 
– Το κείμενο: Με αυτήν την αίτηση επιτρέπω την ηλεκτρονική αναπαραγωγή της υποβαλλόμενης ζωγραφιάς (scanning) και την έκδοσή της σε ειδική έκδοση στα πλαίσια του έργου EnVision2020 καθώς και τη χρήση της σε διάφορες εκδόσεις για τους σκοπούς του διαγωνισμού και του έργου EnVision 2020

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ !!! Ζωγραφιές που δε συνοδεύονται από την απαιτούμενη εξουσιοδότηση δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό.
 
Ζωγραφιές που απεικονίζουν συγκεκριμένο πρόσωπο, οργανισμό ή εμπορικό όνομα (brand name) δεν θα γίνουν δεκτές στο διαγωνισμό

Στάδια του διαγωνισμού:

Στο διαγωνισμό θα λάβουν μέρος παιδιά από όλες τις χώρες που συμμετέχουν στο έργο EnVision 2020: Ελλάδα, Ρουμανία, Κροατία, Ιταλία, Σλοβενία και Βουλγαρία

Στάδια του διαγωνισμού:
 

1. Πρώτο στάδιο: αρχική επιλογή σε εθνικό επίπεδο
 
2. Δεύτερο στάδιο: διεθνής επιλογή
 
Πρώτο στάδιο - Αρχική επιλογή:

Κάθε εταίρος του έργου EnVision 2020 θα διοργανώσει και θα διεξάγει τοπικά ένα διαγωνισμό ζωγραφικής. Η αρχική επιλογή για το Δήμο Θεσσαλονίκης θα γίνει από επιτροπή με μέλη υπαλλήλους και αιρετούς του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης.

Στο αρχικό στάδιο του διαγωνισμού, κάθε ζωγραφιά θα κριθεί από τα μέλη της επιτροπής με βαθμούς 1 έως 6 με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Συσχέτιση με ενεργειακή αποδοτικότητα

2. Βαθμός σχετικότητας με το θέμα του διαγωνισμού

3. Καλλιτεχνική απόδοση

Με βάση τα κριτήρια αυτά, 3 συμμετέχοντες θα επιλεγούν σε τοπικό επίπεδο και θα περάσουν στο δεύτερο στάδιο του διαγωνισμού.

Δεύτερο στάδιο – Διεθνής επιλογή


Κατά τη διάρκεια αυτού του σταδίου του διαγωνισμού, οι ζωγραφιές που πέρασαν από το πρώτο στάδιο θα αξιολογηθούν από μια διεθνή επιτροπή στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου.

Τελική αξιολόγηση:

Η τελική αξιολόγηση της κάθε ζωγραφιάς θα προκύψει από το άθροισμα των αξιολογήσεων του κάθε μέλους της διεθνούς επιτροπής.

Δημοσιοποίηση των νικητών:

Οι νικητές θα ανακοινωθούν ως εξής:

– Στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης thessaloniki.gr

– Στην ιστοσελίδα του έργου EnVision2020 στο Facebook: http://www.facebook.com/env2020?ref=ts&fref=ts


– Στην ιστοσελίδα του έργου EnVision2020:
http://www.en-vision2020.eu/

Βραβεία:

Οι ζωγραφιές που θα επιλεγούν στο πρώτο στάδιο θα εκτεθούν σε δημόσιο χώρο στη Σόφια, Βουλγαρία το διάστημα από 4 έως 18 Νοεμβρίου και οι μαθητές θα λάβουν σχετικό πιστοποιητικό.

Οι 7 πρώτες ζωγραφιές που θα επιλεγούν στο δεύτερο στάδιο, θα εκδοθούν σε ειδικό έντυπο στα πλαίσια του έργου EnVision2020 ενώ οι 3 πρώτες που θα επιλεγούν στο δεύτερο στάδιο θα κερδίσουν τα ακόλουθα δώρα:

– Πρώτη θέση: Μικρός φορητός υπολογιστής (tablet) 7’’

– Δεύτερη θέση: Ποδήλατο

– Τρίτη θέση: Συσκευή αναπαραγωγής ήχου (MP4 player)


ΠΡΟΣΟΧΗ!

1 Με τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ο κάθε συμμετέχοντας παραχωρεί τα πνευματικά δικαιώματα της ζωγραφιάς στο διοργανωτή (Δήμος Σόφιας).

2 Οι ζωγραφιές δεν θα επιστραφούν στους συμμετέχοντες και θα χρησιμοποιηθούν για την ευαισθητοποίηση του κοινού μέσω εκθέσεων, ιστοσελίδων, δημοσιεύσεων, κλπ για τους σκοπούς του έργου EnVision 2020.