Κατηγορία: Έργα

Ο Κήπος της Άμμου

Ο Κήπος βρίσκεται μεταξύ του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς και του Κήπου του Ίσκιου. Περιλαμβάνει το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής, το οποίο συντηρείται και βελτιώνεται λειτουργικά και αισθητικά, όπως και δύο γήπεδα τέννις, με αποδυτήρια και χώρους υγιεινής.

Προβλέπεται ακόμη η κατασκευή αναψυκτηρίου και παιδότοπου και η δημιουργία χώρου στάθμευσης.  Κατά μήκος του Κήπου, επί της Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου κατασκευάζεται παράπλευρος δρόμος, χώρος στάθμευσης και νησίδα πρασίνου.


Περισσότερα

Ο Κήπος του Απογευματινού Ήλιου

Πρόκειται για ένα κεκλιμένο κήπο που δημιουργείται στον τριγωνικό χώρο μεταξύ του ξενοδοχείου Μακεδονία Παλλάς και της νοητής προέκτασης της οδού Έντισσον.

Η υψομετρική διαφορά που δημιουργείται σε σχέση με το πλακόστρωτο οριοθετείται με συρματοκιβώτια (σαρζανέτια) ειδικών προδιαγραφών και προσδίδει στο πάρκο ιδιαίτερη θέα, μειώνοντας ταυτόχρονα τον όγκο του ξενοδοχείου.

Προβλέπονται επίσης χώρος στάθμευσης και δενδροστοιχίες. 


Περισσότερα

Ο Κήπος του Αλέξανδρου

Ο Κήπος περιλαμβάνεται μεταξύ του Λευκού Πύργου και του πλακόστρωτου στο ύψος της οδού Έντισσον.  Προτείνεται η ενοποίηση των τριών πάρκων που τον αποτελούν, με ανοικτές επιφάνειες πρασίνου και απομάκρυνση των φυτικών περιφράξεων.

Τονίζεται η αξονική χάραξη που καταλήγει στον έφιππο ανδριάντα του Μεγάλου Αλεξάνδρου,  με συστοιχία πιδάκων, συμμετρικές δενδροστοιχίες και μαρμάρινα καθιστικά.

Διατηρείται η υφιστάμενη προεξοχή του πλακόστρωτου προς τη θάλασσα, και επενδύεται με ξύλινο δάπεδο, ως εξέδρα ή κατάστρωμα, με περιμετρικά καθιστικά και πίδακες νερού.


Περισσότερα

Κήποι 1 έως 8 της Νέας Παραλίας

Η Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης – Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων (Κήποι 1-8) », εκπονήθηκε από τους Αναδόχους Μελετητές σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 30942/23-4-2002 Σύμβασης.
 

Συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί οι Μελέτες Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Στατικών, ΗΛΜ εγκαταστάσεων και Φυτοτεχνικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης μελετών.  Επίσης έχουν υποβληθεί και ελεχθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνικές περιγραφές, Προμετρήσεις, Τιμολόγια, Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) που συνοδεύουν τις παραπάνω μελέτες…

Η Μελέτη Εφαρμογής, αφού θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων & Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης . Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας «7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ, για χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας  – Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων».

Με Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013. Η χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 έχει εγκριθεί από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση ένταξης, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2011 έχει συμπεριληφθεί το έργο με ΚΑ 30.02/7326.21, τίτλο: «Ανάπλαση Νέας Παραλίας (Από Βασιλικό Θέατρο έως Ομίλους) ΕΣΠΑ ΤΠ» και ποσό 8.000.000€.

Το έργο αφορά αυτοτελές και λειτουργικά αυτόνομο τμήμα του συνολικού έργου ανάπλασης της Νέας Παραλίας και εκτείνεται από το Βασιλικό Θέατρο έως τον όρμο Σαλαμίνας, και από το κρηπίδωμα έως τη Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, και καταλαμβάνει επιφάνεια 80.000 μ2 περίπου και ειδικότερα τους κήπους 01-08, οι οποίοι εκτείνονται κατά μήκος του κρηπιδώματος από το Βασιλικό Θέατρο έως τις εγκαταστάσεις των Ναυτικών Ομίλων, όπου και συναντούν τους ήδη κατασκευασμένους κήπους (09-13) της μελέτης, οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το μέτρο 7.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

 

Επίσης το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση και ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης).  Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση του πρασίνου, για τη μορφολογική ενοποίηση των δομικών στοιχείων, με βάση τις συνθετικές αρχές της βραβευθείσας στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό μελέτης, με τη χρήση φυσικών υλικών, αυστηρής και λιτής γεωμετρίας και καθαρών σχημάτων όπως και για τη λειτουργική βελτίωση και ασφαλή χρήση των χώρων περιπάτου και αναψυχής, με προστασία από τις καιρικές συνθήκες και αυξημένο νυχτερινό φωτισμό.

Οι κατασκευές περιλαμβάνουν υπαίθριες διαμορφώσεις (δάπεδα, πέργκολες, περιφράξεις, δεξαμενές νερού, καθιστικά, γήπεδα, φυτεύσεις) και λίγα διάσπαρτα μικρά κτίσματα, που φέρουν βοηθητικές λειτουργίες (περίπτερα πολιτισμού – αναψυχής, οικίσκοι εγκαταστάσεων – εξοπλισμού). Στον υπαίθριο χώρο κατασκευάζονται τα απαραίτητα δίκτυα (ύδρευσης, άρδευσης, σιντριβανιών, αποχέτευσης, φωτισμού και ηλεκτροδότησης, επικοινωνιών και αυτοματισμού).

Στις ελαφρές κτιριακές κατασκευές περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης – αερισμού – εξαερισμού, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, ενεργητικής πυροπροστασίας και αντικεραυνικής προστασίας).

Ως προς το περιεχόμενο της μελέτης, αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση επιφανειών πεζοδρόμων 49.700 μ2, με διάφορους τρόπους (χυτά δάπεδα, κυβόλιθοι μαρμάρου, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα σκυροδέματος), πρασίνου 30.000 μ2 και νερού 190 μ2, ελαφρές κατασκευές μικρής κλίμακας (εργοτάξια πρασίνου και καθαριότητας, αναψυκτήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών, υπαίθριο αμφιθέατρο εκδηλώσεων), κατασκευές για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου (υπαίθρια γλυπτοθήκη, υδάτινες επιφάνειες, παιδότοποι) και τη δημιουργία αλέας (δενδροστοιχίας) σε μήκος 1.103 μ. του παραλιακού πεζοδρόμου, με 332 νέα δένδρα και συνολική φύτευση άνω των 870 νέων δένδρων, όπως και τη κατασκευή ποδηλατόδρομου.


Οι Κήποι 1-8 της Νέας Παραλίας:

{article 204} Ο Κήπος του Αλέξανδρου   {readmore:›››}{/article}

{article 205} Ο Κήπος του Απογευματινού Ήλιου   {readmore:›››}{/article}

{article 206}– Ο Κήπος της Άμμου   {readmore:›››}{/article}

{article 207}– Ο Κήπος του Ίσκιου   {readmore:›››}{/article}

{article 208}– Ο Κήπος των Εποχών   {readmore:›››}{/article}

{article 209}– Ο Κήπος του Φωκά   {readmore:›››}{/article}

{article 210}– Ο Κήπος της Μεσογείου   {readmore:›››}{/article}

{article 211}– Ο Κήπος των Γλυπτών   {readmore:›››}{/article} 
 

Περισσότερα

CAT MED: Η αλλαγή των μεσογειακών μητροπόλεων με το χρόνο

tessera

CAT MED: Changer les métropoles méditerranéennes Avec le Temps
CAT MED: Η αλλαγή των μεσογειακών μητροπόλεων με το χρόνο

Το έργο CAT MED υπάγεται στην Κοινοτική Πρωτοβουλία MED, των ευρωπαϊκών χωρικών προγραμμάτων συνεργασίας (ήδη γνωστά ως προγράμματα Interreg), και ειδικότερα στον Άξονα Προτεραιότητας 2: «Προστασία του περιβάλλοντος, διαχείριση φυσικών πόρων και προώθηση μιας βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης», Μέτρο 4: «Πρόληψη ενάντια στους φυσικούς κινδύνου».

Στόχος του προγράμματος είναι η πρόληψη των φυσικών κινδύνων, ιδίως εκείνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή μέσω της προώθησης ενός αειφόρου, συμπαγούς και πολυλειτουργικού αστικού προτύπου.

Με εκκίνησή του το Μάιο 2009 στη Μάλαγα της Ισπανίας, το  πρόγραμμα CAT-MED  προτείνει τον εντοπισμό των επιχειρησιακών λύσεων οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αλλαγή της αστικής συμπεριφοράς, με στόχο τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της αστικοποίησης και τον περιορισμό των εκπομπών αερίου θερμοκηπίου.

Η λήξη του προγράμματος προσδιορίζεται το Νοέμβριο του 2011.

Το έργο CAT MED  δομείται σε τρεις διαδοχικές φάσεις:

  • Ο εντοπισμός κοινών δεικτών για τους τέσσερις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης (περιβάλλον, οικονομία, κοινωνία, χώρος και η παρουσίασή των τιμών τους για κάθε εταίρο σε ένα κοινό Γεωγραφικό σύστημα Πληροφοριών. Προσδιορισμός βέλτιστων τιμών – στόχων για κάθε δείκτη με στόχο μια αποτελεσματική δράση για την αποφυγή της κλιματικής αλλαγής.
  • Ο προσδιορισμός μιας περιοχής από τον κάθε εταίρο η οποία θα μετατραπεί σε αειφορική γειτονιά. Για τον προσδιορισμό και το συντονισμό των απαραίτητων ενεργειών ο κάθε εταίρος θα δημιουργήσει μητροπολιτικές ομάδες εργασίας.
  • Η κεφαλαιοποίηση της εμπειρίας που έχει αποκτηθεί μέσα από ένα Μεθοδολογικό Οδηγό των αειφόρων μεσογειακών γειτονιών και η δέσμευση των εταιρικών πόλεων προς μία αειφόρο αστική ανάπτυξη μέσα από την υπογραφή μιας «χάρτας»


Η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει στο έργο με την υπ. αριθμ. 2239/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και με το υπ. αριθμ. 1G-MED08-48/CAT-MED Συμβόλαιο, ως ένας από τους 12 εταίρους του προγράμματος, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται ο Δήμος της Μάλαγας, που είναι και ο συντονιστής του προγράμματος και της Μπαρτσελόνας της Ισπανίας, του Τορίνου και της Ρώμης από την Ιταλία, της Μασσαλίας και του Ινστιτούτου Μεσογείου από τη Γαλλία και του Νομαρχιακού ΚΕΚ Αθηνών από την Ελλάδα.

Η Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων είναι η αρμόδια υπηρεσία για τη στήριξη του προγράμματος. 

Προϋπολογισμός έργου για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Ο προϋπολογισμός του Δήμου Θεσσαλονίκης ανέρχεται στο ποσό των 161.750,00€, το οποίο αναλύεται σε χρηματοδότηση:

  • 75% από Ευρωπαϊκούς Πόρους με ποσό 121.312,50 € 
  • 25% από Εθνικούς Πόρους με ποσό 40.437,50 €.

 Περισσότερα

Eυρωπαϊκή συνεργασία PEPESEC

tessera
PEPESEC : Partnership Energy Planning as a tool for realizing European Sustainable Energy Communities

Συμμετοχικός Ενεργειακός Σχεδιασμός ως εργαλείο για την υλοποίηση Ενεργειακά Αειφόρων Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

O Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει, ως ένας από τους 12 εταίρους, στην Ευρωπαϊκή συνεργασία PEPESEC, που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Intelligent Energy”. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων / οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη ενεργειακού σχεδιασμού, προκειμένου να επιτευχθεί ένα περισσότερο αποδοτικό σύστημα προμήθειας, διανομής και χρήσης της ενέργειας. 


Τι είναι το «PEPESEC»

Το Έργο «PEPESEC» χρηματοδοτείται από το Eυρωπαϊκό πρόγραμμα Intelligent Energy και αποτελεί μία Ευρωπαϊκή συνεργασία μεταξύ 12 εταίρων, με στόχο την ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινοτήτων / οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης στην ανάπτυξη ενεργειακού σχεδιασμού, προκειμένου να επιτευχθεί ένα περισσότερο αποδοτικό σύστημα προμήθειας, διανομής και χρήσης της ενέργειας. 

Μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας σε θέματα καλών πρακτικών και μεθοδολογίας ενεργειακού σχεδιασμού, σκοπός του έργου είναι να καταδειχθούν τα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την ανάπτυξη μιας οικονομίας χαμηλών εκπομπών σε CO2 που στηρίζεται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενώ μέσα από τη χρήση καινοτόμων τεχνικών ευαισθητοποίησης επιδιώκεται η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων / ενδιαφερόμενων μερών (πολιτών, πολιτικών, παραγόντων της αγοράς κλπ), στη διαδικασία του ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο την εξασφάλιση της ευρύτερης δυνατής αποδοχής και υποστήριξης των προτεινόμενων προς υλοποίηση ενεργειών.

Το Έργο, συνολικής διάρκειας 30 μηνών, ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2008 και θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2010. 

Η συμμετοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, μετά την υπ’ αρ. 2595/07 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και τη σύναψη του υπ αρ. ΕΙΕ/07/179/SΙ2.466281 Συμβολαίου μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Εταίρων του PEPESEC, συμμετέχει στο «PEPESEC» ως ένας από τους 12 εταίρους, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται οι Δήμοι Manchester και Oldham στο Ευρύτερο Manchester του Ηνωμένου Βασιλείου, ο Δήμος του Malmö – Σουηδία, ο Δήμος της Genoa – Ιταλία, ο Δήμος της Murcia – Ισπανία και ο Δήμος Αμαρουσίου από την Ελλάδα.

Αρμόδια Υπηρεσία για την υποστήριξη του προγράμματος είναι η Διεύθυνση Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων.

Στόχοι του «PEPESEC»

Το Έργο φιλοδοξεί να συμβάλει στους εξής στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

· Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και υδρογονανθράκων. 
· Μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα
· Αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βιοκαυσίμων
· Αύξηση της ενεργειακής επάρκειας και βελτιστοποίηση της διαχείρισης των ενεργειακών πηγών
· Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
· Περαιτέρω ανάπτυξη της περιβαλλοντικής (ενεργειακής) οικονομίας
· Ενίσχυση του πλαισίου για την υιοθέτηση τεχνολογιών μείωσης των εκπομπών CO2. 

Μια ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ με καλές πρακτικές σε ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας

Κατά την πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ των 12 εταίρων, σε ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού και ευαισθητοποίησης του κοινού σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Ως αποτέλεσμα αυτής της ανταλλαγής, δημιουργήθηκε μία κοινή βάση δεδομένων με καλές πρακτικές σε ζητήματα ενεργειακού σχεδιασμού και εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα www.pepesecenergyplanning.eu

Ένα ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ για το Δήμο Θεσσαλονίκης

Σύμφωνα με τους όρους του Συμφωνητικού του Προγράμματος, κάθε συμμετέχων Δήμος - εταίρος καλείται να συντάξει και να παραδώσει ένα ολοκληρωμένο «Σχέδιο Ενέργειας» (Energy Plan), για το οποίο θα έχει ήδη εξασφαλίσει την υποστήριξη όσο το δυνατό περισσότερων εμπλεκόμενων / ενδιαφερόμενων μερών - φορέων (stakeholders), και το οποίο θα έχει πιλοτικό χαρακτήρα ώστε να μπορεί να προβληθεί σε εθνική κλίμακα.

Η σύνταξη του «Σχεδίου Ενέργειας» του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και αναμένεται η έγκριση και υποστήριξή του από τους εμπλεκόμενους σε ζητήματα ενέργειας φορείς της πόλης.

Προϋπολογισμός Έργου για το Δήμο Θεσσαλονίκης: 125.000 €  

Περισσότερες πληροφορίες για το ”Πρόγραμμα Intelligent Energy – PEPESEC” μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα www.pepesec.eu

Περισσότερα

Κύριες Δράσεις στα πλαίσια του Έργου

tessera

•   Έγινε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των προσφερόμενων υπηρεσιών προς τα Α.με.Α στο Δήμο. Ταυτόχρονα έγινε μια ανάλυση των κατηγοριών αναπηρίας και του πώς αυτές επηρεάζουν την προσβασιμότητα σε δημόσιους χώρους. Στον τομέα των μεταφορών έγινε καταγραφή των δυνατοτήτων των συμβατικών υπηρεσιών του Ο.Α.Σ.Θ. καθώς και των δυο ειδικών υπηρεσιών μεταφοράς Α.με.Α που λειτουργούν από το Δήμο Θεσσαλονίκης (ΑΙΝΕΙΑΣ) και τον Ο.Α.Σ.Θ.

•   Έγινε σύνθεση ενός ερωτηματολογίου αξιολόγησης των Δημοτικών κτιρίων λαμβάνοντας υπ’ όψη τη διεθνή εμπειρία. Στόχος ήταν η διαμόρφωση ενός κατά το δυνατόν πληρέστερου και αναλυτικότερου εργαλείου αξιολόγησης που να λαμβάνει υπ’ όψη τις πρακτικές ανάγκες των εμποδιζομένων ατόμων.

•   Δημιουργήθηκε ένα εγχειρίδιο που συνδυάζει αναλυτική παρουσίαση των προδιαγραφών του Υ.Πε.Χω.Δ.Ε (ή και διεθνών εφόσον αυτές δεν επαρκούν) και τεχνικών λύσεων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελληνική, Ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά .

•   Συγκεντρώθηκαν και παρατέθηκαν πρακτικές που έχουν ακολουθήσει Δήμοι σε διεθνές επίπεδο για να βελτιώσουν το αστικό περιβάλλον και τις προσφερόμενες παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες.

•   Εξετάστηκε αναλυτικά η υποδομή και οι υπηρεσίες που προσφέρονται προς τα άτομα με αναπηρίες από συνολικά 17 ιδιόκτητα κτίρια του Δήμου Θεσσαλονίκης, τόσο στο εσωτερικό των κτιρίων όσο και στον περιβάλλοντα χώρο τους.

•   Αναπτύχθηκαν δραστηριότητες ενημέρωσης και εκπαίδευσης των εργαζομένων στο Δήμο για τα ζητήματα πρόσβασης καθώς και για τη συμπεριφορά τους προς τους πολίτες με αναπηρία μέσω σεμιναρίων στα οποία συμμετείχαν ειδικοί σε ζητήματα πρόσβασης

•   Τα συμπεράσματα από την αξιολόγηση των κτιρίων χρησιμοποιήθηκαν για την ολοκλήρωση μελετών βελτίωσης της προσβασιμότητας σε 5 από αυτά τα οποία επιλέχθηκαν ανάλογα με τη χρήση τους. Οι μελέτες εκπονήθηκαν από υπαλλήλους του Δήμου με τη συμβολή και επίβλεψη της ΕΟΣΜ/ ΑΠΘ.

Περισσότερα

Μεθοδολογία και πακέτα εργασίας

tessera

Το προτεινόμενο μοντέλο συνεργασίας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης βασίζεται σε μια διαδικασία συνεχούς αμφίπλευρης δραστηριοποίησης και ισόρροπης συνεργασίας μεταξύ των ερευνητών, συνεργατών της ΕΟΣΜ του ΑΠΘ που έχουν από καιρού ανεπτυγμένη εμπειρία και τεχνογνωσία σε θέματα αναπηρίας, προσβασιμότητας και «Σχεδιασμού για Όλους» με ειδική ομάδα τεχνικών και οργανωτικών στελεχών του Δήμου Θεσσαλονίκης. 

Τα στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης έχουν τη δυνατότητα άμεσης εκπαίδευσης και κατάρτισης σε διάφορα θέματα αιχμής (και πέραν της προσβασιμότητας), μέσω της άμεσης επαφής τους με την Ερευνητική Ομάδα του ΑΠΘ. 

Η Ερευνητική Ομάδα, μέσω της συνεχούς επαφής της και επικοινωνίας με στελέχη του Δήμου Θεσσαλονίκης έχει την δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε δεδομένα και απόψεις που κάνουν την εργασία της πιο πραγματιστική και αξιοποιήσιμη.  

Με την προηγούμενη προσέγγιση ο Δήμος Θεσσαλονίκης εξασφαλίζει τη δυνατότητα, στα ίδια τα στελέχη του, να μπορούν να συνεχίσουν το έργο της σταδιακής μετατροπής της Θεσσαλονίκης σε πόλη προσβάσιμη για όλους.


Πακέτα εργασίας  

Ειδικότερα, τα Πακέτα Εργασίας (ΠΕ) του έργου, είναι τα εξής:  

ΠΕ1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΕ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
ΠΕ2. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
 
ΠΕ3. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

ΠΕ4. ΔΙΑΧΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ. 

ΠΕ5. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Περισσότερα

Αντικείμενο του Έργου και σύνθεση της Ερευνητικής Ομάδας

tessera

– Κύριο αντικείμενο του υπό εξέλιξη έργου είναι: 

α) Αξιολόγηση της προσβασιμότητας ανοιχτών χώρων και διαδρομών στην περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης και προτάσεις μέτρων για βελτίωσή της. 

β) Συνέχιση της παραγωγής υποδειγμάτων σχεδιασμού προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες του πραγματικού χώρου, εστιάζοντας κυρίως στη διαμόρφωση ανοιχτών χώρων. 

γ) Συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου στην πιλοτική εφαρμογή τεχνικών λύσεων. Στο βαθμό που θα υλοποιηθεί κάτι τέτοιο αξιολόγηση των επεμβάσεων με χρήστες και ανάληψη διορθωτικών δράσεων όπου αυτό απαιτείται 

δ) Συνέχιση της εκπαίδευσης προσωπικού του Δήμου Θεσσαλονίκης στο «Σχεδιασμό για Όλους» εστιάζοντας στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ομάδας εργαζομένων.


– Η Ερευνητική Ομάδα αποτελείται κατά κύριο λόγο από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) και από εξωτερικούς συνεργάτες που ειδικεύονται σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας.

Συντονιστής της ομάδας είναι ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών κ. Αριστοτέλης Νανιόπουλος.

Περισσότερα

Πρόγραμμα “Εύβατος Πόλις”

tessera

Η Ερευνητική Ομάδα αποτελείται κατά κύριο λόγο από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) και από εξωτερικούς συνεργάτες που ειδικεύονται σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας 

– {article 146}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

– {article 147}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

– {article 148}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}


Περισσότερα
1 2 3 4 5
Page 3 of 5