Πρόγραμμα “Εύβατος Πόλις”

tessera863 προβολές

Η Ερευνητική Ομάδα αποτελείται κατά κύριο λόγο από την Ερευνητική Ομάδα Συστημάτων Μεταφοράς του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΟΣΜ/ΑΠΘ) και από εξωτερικούς συνεργάτες που ειδικεύονται σε θέματα προσβασιμότητας και αναπηρίας 

– {article 146}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

– {article 147}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}

– {article 148}{title}
{intro:strip} {readmore:›››}{/article}