Κήποι 1 έως 8 της Νέας Παραλίας

732 προβολές
Η Μελέτη Εφαρμογής του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας Θεσσαλονίκης – Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων (Κήποι 1-8) », εκπονήθηκε από τους Αναδόχους Μελετητές σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθ. 30942/23-4-2002 Σύμβασης.
 

Συγκεκριμένα έχουν υποβληθεί οι Μελέτες Εφαρμογής Αρχιτεκτονικών, Στατικών, ΗΛΜ εγκαταστάσεων και Φυτοτεχνικών, σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές σύνταξης μελετών.  Επίσης έχουν υποβληθεί και ελεχθεί τα Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνικές περιγραφές, Προμετρήσεις, Τιμολόγια, Προϋπολογισμός, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων) που συνοδεύουν τις παραπάνω μελέτες…

Η Μελέτη Εφαρμογής, αφού θεωρήθηκε από το Συμβούλιο Δημοτικών και Κοινοτικών Έργων & Θεώρησης Μελετών του Υπουργείου Εσωτερικών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης . Επίσης το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του άξονα Προτεραιότητας «7 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην ΠΚΜ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013, που συγχρηματοδοτείται από το ΕΠΤΑ, για χρηματοδότηση του έργου «Ανάπλαση Νέας Παραλίας  – Τμήμα από το Βασιλικό Θέατρο έως τους Ομίλους Θαλασσίων Αθλημάτων».

Με Απόφαση της Γενικής Γραμματέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας εγκρίθηκε η ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013. Η χρηματοδότηση του έργου από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης 2007 – 2013 έχει εγκριθεί από την ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση ένταξης, και με τα ακόλουθα στοιχεία:

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα και τον Προϋπολογισμό του Δήμου Θεσσαλονίκης για το έτος 2011 έχει συμπεριληφθεί το έργο με ΚΑ 30.02/7326.21, τίτλο: «Ανάπλαση Νέας Παραλίας (Από Βασιλικό Θέατρο έως Ομίλους) ΕΣΠΑ ΤΠ» και ποσό 8.000.000€.

Το έργο αφορά αυτοτελές και λειτουργικά αυτόνομο τμήμα του συνολικού έργου ανάπλασης της Νέας Παραλίας και εκτείνεται από το Βασιλικό Θέατρο έως τον όρμο Σαλαμίνας, και από το κρηπίδωμα έως τη Λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου, και καταλαμβάνει επιφάνεια 80.000 μ2 περίπου και ειδικότερα τους κήπους 01-08, οι οποίοι εκτείνονται κατά μήκος του κρηπιδώματος από το Βασιλικό Θέατρο έως τις εγκαταστάσεις των Ναυτικών Ομίλων, όπου και συναντούν τους ήδη κατασκευασμένους κήπους (09-13) της μελέτης, οι οποίοι έχουν υλοποιηθεί με χρηματοδότηση από το μέτρο 7.2 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ».

 

Επίσης το έργο περιλαμβάνει την αντικατάσταση και ενίσχυση του αστικού εξοπλισμού και των δικτύων υποδομής (ηλεκτροφωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης).  Έχει ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα για την αύξηση και ποιοτική αναβάθμιση του πρασίνου, για τη μορφολογική ενοποίηση των δομικών στοιχείων, με βάση τις συνθετικές αρχές της βραβευθείσας στον Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό μελέτης, με τη χρήση φυσικών υλικών, αυστηρής και λιτής γεωμετρίας και καθαρών σχημάτων όπως και για τη λειτουργική βελτίωση και ασφαλή χρήση των χώρων περιπάτου και αναψυχής, με προστασία από τις καιρικές συνθήκες και αυξημένο νυχτερινό φωτισμό.

Οι κατασκευές περιλαμβάνουν υπαίθριες διαμορφώσεις (δάπεδα, πέργκολες, περιφράξεις, δεξαμενές νερού, καθιστικά, γήπεδα, φυτεύσεις) και λίγα διάσπαρτα μικρά κτίσματα, που φέρουν βοηθητικές λειτουργίες (περίπτερα πολιτισμού – αναψυχής, οικίσκοι εγκαταστάσεων – εξοπλισμού). Στον υπαίθριο χώρο κατασκευάζονται τα απαραίτητα δίκτυα (ύδρευσης, άρδευσης, σιντριβανιών, αποχέτευσης, φωτισμού και ηλεκτροδότησης, επικοινωνιών και αυτοματισμού).

Στις ελαφρές κτιριακές κατασκευές περιλαμβάνονται εγκαταστάσεις ύδρευσης, αποχέτευσης, θέρμανσης – αερισμού – εξαερισμού, ισχυρών ρευμάτων, ασθενών ρευμάτων, ενεργητικής πυροπροστασίας και αντικεραυνικής προστασίας).

Ως προς το περιεχόμενο της μελέτης, αυτή περιλαμβάνει τη διαμόρφωση επιφανειών πεζοδρόμων 49.700 μ2, με διάφορους τρόπους (χυτά δάπεδα, κυβόλιθοι μαρμάρου, ξύλινα δάπεδα, δάπεδα σκυροδέματος), πρασίνου 30.000 μ2 και νερού 190 μ2, ελαφρές κατασκευές μικρής κλίμακας (εργοτάξια πρασίνου και καθαριότητας, αναψυκτήρια, γήπεδα αθλοπαιδιών, υπαίθριο αμφιθέατρο εκδηλώσεων), κατασκευές για την αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του χώρου (υπαίθρια γλυπτοθήκη, υδάτινες επιφάνειες, παιδότοποι) και τη δημιουργία αλέας (δενδροστοιχίας) σε μήκος 1.103 μ. του παραλιακού πεζοδρόμου, με 332 νέα δένδρα και συνολική φύτευση άνω των 870 νέων δένδρων, όπως και τη κατασκευή ποδηλατόδρομου.


Οι Κήποι 1-8 της Νέας Παραλίας:

{article 204} Ο Κήπος του Αλέξανδρου   {readmore:›››}{/article}

{article 205} Ο Κήπος του Απογευματινού Ήλιου   {readmore:›››}{/article}

{article 206}– Ο Κήπος της Άμμου   {readmore:›››}{/article}

{article 207}– Ο Κήπος του Ίσκιου   {readmore:›››}{/article}

{article 208}– Ο Κήπος των Εποχών   {readmore:›››}{/article}

{article 209}– Ο Κήπος του Φωκά   {readmore:›››}{/article}

{article 210}– Ο Κήπος της Μεσογείου   {readmore:›››}{/article}

{article 211}– Ο Κήπος των Γλυπτών   {readmore:›››}{/article}