Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα EnVision2020

849 προβολές
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως ένας από τους δέκα εταίρους στην υλοποίηση του έργου: Energy Vision 2020 for South East European Cities (Ενεργειακό Όραμα 2020 για πόλεις της Νοτιοανατολικής Ευρώπης).  


Το έργο χρηματοδοτείται στα πλαίσια του προγράμματος Διεθνούς Συνεργασίας South East Europe.

Αντικειμενικός στόχος του έργου είναι να υποστηρίξει την ανάπτυξη πολιτικών και συγκεκριμένων επιλογών για τη μείωση της χρήσης ενέργειας ειδικότερα στον κτιριακό τομέα σε πόλεις της Νοτιο-ανατολικής Ευρώπης διατηρώντας ή βελτιώνοντας παράλληλα τις συνθήκες διαβίωσης.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου Envision 2020 είναι: 12/2012 – 11/2014.


Ιστοσελίδα του έργου: http://www.en-vision2020.eu/