Κήρυξη διαγωνισμού για το «Σχεδιασμό των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης» ως άγονου

773 προβολές

Ο Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός Ιδεών Νέων Αρχιτεκτόνων για το «Σχεδιασμό των Θέσεων Κάδων Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης στο Δήμο Θεσσαλονίκης» με την 771/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κηρύχθηκε άγονος λόγω του μικρού αριθμού συμμετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 6 της προκήρυξης του Διαγωνισμού.

Παρακαλούνται οι συμμετέχοντες να προσέλθουν για να παραλάβουν τις συμμετοχές τους.