Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους

t.dalianis

Η Διεύθυνση Αστικού Σχεδιασμού & Αρχιτεκτονικών Μελετών της Γενικής Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει Σύνθετο Ανοικτό Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό Προσχεδίων ενός σταδίου με θέμα τη “Ανάπλαση της πλατείας και του άξονα της Αριστοτέλους”.

Περισσότερα
1 2 3
Page 1 of 3