Ο Κήπος της Μεσογείου

1487 προβολές

Ο Κήπος εκτείνεται μεταξύ των νοητών προεκτάσεων των οδών Καλλιδοπούλου και 28ης Οκτωβρίου.

Προτείνεται η φύτευση με μεσογειακή χλωρίδα (εσπεριδοειδή και αρωματικά φυτά), επίστρωση με δάπεδα με μαλακό σταθεροποιημένο χώμα, κατασκευή καθιστικών και ημιϋπαίθριου αναψυκτηρίου. Επίσης περιλαμβάνεται ειδικός χώρος για τα κατοικίδια σκυλιά. 

Ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί στη μορφολογία των προσβάσεων στο πάρκο και τη γεφύρωση των υψομετρικών διαφορών.