Πράσινα Δώματα

814 προβολές

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια κτίρια


Στόχοι:
     – Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου
     – Βελτίωση θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στα δημόσια κτίρια
     – Βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής
     – Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
     – Επιβράδυνση και αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής

Επιλογή Δημόσιων Κτιρίων:

Σχολεία:
     – 26ο Γυμνάσιο (Γ’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 3ο   Γυμνάσιο – Λύκειο Χαριλάου (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 11ο Δημοτικό Σχολείο (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 13ο Δημοτικό Σχολείο (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 1ο   Λύκειο Χαριλάου (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – 32ο Νηπιαγωγείο (Γ’ Δημοτική Κοινότητα) 

Δημοτικά Κτίρια:
     – Βαφοπούλειο Πνευματικό Κέντρο (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)
     – Παιδικός Σταθμός “Φωκά” (Ε’ Δημοτική Κοινότητα)


Δείτε την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος “Πράσινα Δώματα” >>>