Κατηγορία: Ενεργειακή Αναβάθμιση

Στόχοι: Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου, βελτίωση θερμικών, οπτικών και περιβαλλοντικών συνθηκών στα Δημόσια κτίρια, βελτίωση του μικροκλίματος της ευρύτερης περιοχής, μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, επιβράδυνση και αναστροφή της αστικής κλιματικής μεταβολής

Πράσινα Δώματα

Πρόγραμμα: Πράσινα Δώματα σε Δημόσια κτίρια Στόχοι:      - Εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του Δημοσίου      - Βελτίωση θερμικών,

Περισσότερα

Πράσινο Ταμείο

Αστική αναζωογόνηση 2012 - 2015 Άξονες προτεραιότητας: Αναβάθμιση αστικών υποδομών & ενίσχυση ελκυστικών των πόλεων Στόχοι του Προγράμματος:     

Περισσότερα