Έκθεση Αρχιτεκτονικού Διαγωνισμού Ιδεών

1026 προβολές
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας , την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013 και ώρα 18:00, εγκαινιάζουν την έκθεση των προτάσεων του διαγωνισμού «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΧΩΡΩΝ «ΤΟΠΟΣΗΜΟΥ» ΣΤΗΝ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής του Δήμου Θεσσαλονίκης (Αγγελάκη 13).
 
Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός ιδεών, προκηρύχθηκε στις 11-9-2012, από το Δήμο Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με το Τ.Ε.Ε/Τ.Κ.Μ. (υπό το γενικό τίτλο «Μικροί Αρχιτεκτονικοί Διαγωνισμοί»), με σκοπό την κατάθεση αρχιτεκτονικών προτάσεων για την περιβαλλοντική/ πολεοδομική αναβάθμιση του αδρανούς αποθεματικού χώρων μικρής κλίμακας και, επιπλέον, τον εντοπισμό και τη μελέτη χώρων και παρεμβάσεων για το νέο «τοπόσημο» της πόλης.

Στη θεματολογία του περιλαμβάνονταν οι παρακάτω υποενότητες:

1. Ά-κτιστα / ά-χρηστα οικόπεδα / υπολείμματα αστικής γης/ Ακάλυπτοι χώροι
2. Μικρές υφιστάμενες πλατείες
3. Πεζοδρομήσεις
4. Περιβάλλων χώρος ή/και όψεις δημόσιων/ δημοτικών κτιρίων
5. Τοπόσημο
 
Από το Δήμο Θεσσαλονίκης, προτάθηκαν, ενδεικτικά, 16 περιοχές του αστικού ιστού, με συνάφεια ως προς τις θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων σημεία πανοραμικής θέας στην Άνω Πόλη, η πλατεία Μουσχουντή, η περιοχή των δυτικών τειχών, η πλατεία του Ι.Ν. Αγίου Δημητρίου, η αγορά της οδού Ειρήνης, το αδιάνοικτο τμήμα της οδού Σόλωνος, το πάρκο των οδών Μητροπούλου-Δούσμανη, η περιοχή Καλλιδοπούλου στη συμβολή με Β. Όλγας και, ειδικά για το Τοπόσημο, η ευρύτερη ζώνη του παραλιακού μετώπου.
 
Οι περισσότεροι από τους διαγωνιζόμενους επέλεξαν ως φυσικό αντικείμενο της μελέτης τους κάποια από τις προτεινόμενες περιοχές, ενώ υπήρξαν και κάποιες συμμετοχές για άλλες περιοχές του αστικού ιστού της πόλης συναφούς χαρακτήρα, που χρήζουν αναβάθμισης (όπως π.χ. «ακάλυπτοι» στη συμβολή οδ. Αγ. Σοφίας- οδ. Ολυμπιάδος και στη συμβολή Θ. Χαρίση-Αετοράχης κτλ).
 
Στις 6-2-2013, κατατέθηκαν εμπρόθεσμα στο Τ.Ε.Ε./Τ.Κ.Μ. 71 προτάσεις. Η Κριτική Επιτροπή του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των προτάσεων, διαπίστωσε τον έντονο προβληματισμό των Ελλήνων αρχιτεκτόνων για την αναβάθμιση του αστικού ιστού, την ανάκτηση των ανενεργών κοινόχρηστων/κοινωφελών χώρων του καθώς και για την ανάδειξη του «τοπόσημου» της πόλης. 
 
Από την Κριτική Επιτροπή, προτάθηκε η απονομή πέντε ισότιμων βραβείων και πέντε εξαγορών και, επιπλέον, επτά «εύφημων μνειών», ενώ με την αριθμ. 964/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, κατακυρώθηκε το παραπάνω αποτέλεσμα, που κοινοποιήθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης και το ΤΕΕ/ΤΚΜ, στις 12-6-2013. Το ποσό που αφορά το σύνολο των παραπάνω βραβείων και εξαγορών, πρόκειται να καταβληθεί εξολοκλήρου από το Δήμο Θεσσαλονίκης το προσεχές διάστημα.
 
Στην έκθεση θα παρουσιαστούν οι (17) διακριθείσες μελέτες, καθώς και οι λοιπές (54) συμμετοχές σε ψηφιακή μορφή.
 

Μετά την εγκαινίαση της έκθεσης, ο Δήμος Θεσσαλονίκης από κοινού με το Τ.Ε.Ε. / Τ.Κ.Μ. θα απονείμουν τα πέντε ισότιμα βραβεία αξίας 5.000 € έκαστο και τις πέντε εξαγορές αξίας 1.000 € έκαστης (στην αίθουσα εκδηλώσεων του Κέντρου Αρχιτεκτονικής-1ος όροφος, Αγγελάκη 13).


 
Διάρκεια έκθεσης: 23/10/2013 – 1/11/2013
Ώρες λειτουργίας: Δε – Πα: 10:00 -20:00 / Σα – Κυ: 10:00 – 14:00, Αγγελάκη 13, Ισόγειο
Πληροφορίες: τηλ 2310.296.800