Έκθεση «Μνήμες: Κατοχή και Απελευθέρωση της Θεσσαλονίκης»

678 προβολές
Τα Αρχεία Μαλαμίδη, η Εταιρία Διάσωσης Ιστορικών Αρχείων 1940-1974 Κ. και Δ. Μακεδονίας και τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας θα παρουσιαστούν σε μία οπτικοακουστική έκθεση για τις μνήμες της πόλης.
 
Η έκθεση γίνεται στα πλαίσια του δεκαοκτάμηνου Ευρωπαϊκού προγράμματος «Γεφυρώνοντας τις Γενιές» το οποίο εκκινώντας από αφηγήσεις γύρω από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εξετάζει την επιρροή του στις διαδικασίες που αφορούν στις ατομικές και συλλογικές μνήμες.
 
Μέσα από τον διαγενεακό και διαπολιτισμικό διάλογο εμβαθύνει στις προεκτάσεις αυτής της διαδικασίας στη διαμόρφωση των εθνικών ταυτοτήτων στην Ευρώπη και πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία.
 
Στόχοι του προγράμματος είναι, αρχικά, η συλλογή και καταγραφή μνημών με αναφορά στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο ενώ στη συνέχεια να επιτευχθεί μία αμοιβαία κατανόηση της πολιτισμικής διαφορετικότητας αλλά και των δεινών που έζησαν οι λαοί της Ευρώπης κατά τη διάρκεια και μετά τη λήξη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.
 
Με κέντρο την περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου νέοι συλλέγουν και καταγράφουν μνήμες ανθρώπων που τον βίωσαν. Με μεθοδολογικό εργαλείο τη βιογραφική αφήγηση και συνοδοιπόρους κοινωνιολόγους, κινηματογραφιστές, ιστορικούς και κοινωνικούς ψυχολόγους πραγματοποιείται μία γόνιμη αλληλεπίδραση των 3 γενεών – νέων, μεσηλίκων και πρεσβυτέρων.
 
Το πρόγραμμα «Γεφυρώνοντας τις γενιές» επιδιώκει να συνδέσει τις ιστορίες ανθρώπων από διαφορετικές χώρες της Ευρώπης που έζησαν την εποχή του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και να εξετάσει πώς μνημονεύεται ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος στις χώρες που συμμετέχουν.
 
Οι αφηγήσεις αυτές θα αποτελέσουν την γέφυρα προς ένα διάλογο για την αμοιβαία πολιτιστική κατανόηση και την ευαισθητοποίηση, κυρίως των νέων όσον αφορά στα επακόλουθά του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.
 
Ταυτόχρονα ερευνώντας τους τρόπους με τους οποίους η εθνική ταυτότητα συγκροτείται σε αμφίδρομη σχέση με τις συλλογικές και ατομικές μνήμες, εξετάζεται πώς το παρόν εκφράζεται μέσα από τις μνήμες, κάνοντας αναφορά σε ζητήματα όπως ο φόβος για τον «άλλο» και η διαμόρφωση στερεοτύπων σε καιρούς κρίσης.

 

Διάρκεια Έκθεσης

26/10/2015 – 10/11/2015

Ώρες λειτουργίας

Δευτέρα – Παρασκευή 10:00 – 20:30

Αγγελάκη 13, ισόγειο

Πληροφορίες

τηλ: 2313.318.400