Ανάπλαση κοιμητηρίων Αγίας Παρασκευής

tessera501 προβολές
koimitiria_agias_paraskevis.jpg

Μετατόπιση της περίφραξης λόγω διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά. Διαμόρφωση χώρου πρασίνου, πλατείας και παιδικής χαράς στο βόρειο τμήμα και Κοιμητηρίων στο νότιο τμήμα
Ομάδα Επίβλεψης: Σ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΡΟΠΤΡΟΝ ΑΤΕ-ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ

Προϋπολογισμός: 1.210.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ
Φάση Έργου: Έχουν ολοκληρωθεί οι συμβατικές εργασίες. Εκκρεμεί η έγκριση και υπογραφή της 1ης συμπληρωματικής σύμβαση