Ανάπλαση Νέας Παραλίας (τμήμα από Π. Συνδίκα έως Ιστιοπλοϊκό Όμιλο)

tessera502 προβολές
anaplasi_neas_paralias.jpg

Κατασκευή κρηπιδώματος με ξύλινο δάπεδο, επικάλυψη πλακόστρωτων με χυτό δάπεδο, κατασκευή αλέας με δύο σειρές δένδρα, δημιουργία θεματικών πάρκων (Ο Κήπος του Νερού, Ο Κήπος της Μουσικής).
Εργασίες εξυγίανσης εδάφους.
Ομάδα Επίβλεψης: Α. ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ, Δ. ΤΖΙΩΡΑΣ
Ανάδοχος: ΙΝΤΕΡΤΟΠ Α.Ε.

Προϋπολογισμός: 10.300.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΕΠΠΕΡ Μ 7.2
Φάση Έργου:

  • Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης.
  • Σκυροδέματα, χυτά δάπεδα, υποδομές 70%. 
  • Έναρξη τοποθέτησης ιστών και ΗΜ εξοπλισμού.