Ανάπλαση Πλατείας Καούδη

678 προβολές

Το έργο αφορά την εκτέλεση των εργασιών για την ανάπλαση της Πλατείας Καούδη που βρίσκεται στην Ε΄ Δηµοτική Κοινότητα, πλατεία που βρίσκεται στη συµβολή των οδών Μακεδονίας, Γρυπάρη, Καρακάση, Δροσίνη και Παράσχου.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αξιολόγηση της υφιστάµενης κατάστασης:

Η Πλατεία Καούδη, µε έκταση περίπου 3.100 τ.µ., είναι από τους λίγους σχεδιασµένους δηµόσιους χώρους που διαθέτει η Ε΄ Δηµοτική Κοινότητα του Δήµου. Παίρνει το όνοµά της από τον Κρητικό Μακεδονοµάχο Ευθύµιο Καούδη.

Το κύριο χαρακτηριστικό της κυκλικής πλατείας είναι ότι σε αυτήν καταλήγουν έξι κεντρικοί δρόµοι της πόλης, υποχρεώνοντας σε κυκλική περιµετρική πορεία την κυκλοφορία.

Η είσοδος στην πλατεία γίνεται από όλους τους δρόµους, µε αποτέλεσµα τον κατακερµατισµό της, δηµιουργώντας εσωτερικές διαδροµές που ουσιαστικά αποτελούν την συνέχεια των χαράξεων των δρόµων µέσα στην πλατεία.

Στο κέντρο της πλατείας υπάρχει µια µόνο κακοσυντηρηµένη ξύλινη πέργκολα και ένας µικρός χώρος για παιδική χαρά, µε µία κούνια και µία τραµπάλα που δεν τηρούν τις προδιαγραφές για πιστοποίηση και δεν υπάρχει βρύση.

Υπάρχουν αρκετές φυτεύσεις, κυρίως δέντρα µε πλούσιο φύλλωµα. Ένα δέντρο µάλιστα στο νότιο τµήµα της πλατείας, βρίσκεται πάνω στο δρόµο της κυκλικής πορείας, δηµιουργώντας ένα ακόµη κυκλοφοριακό πρόβληµα.

Τα υλικά επίστρωσης και ο αστικός εξοπλισµός της πλατείας έχουν υποστεί φθορές και χρειάζονται αντικατάσταση.

Οι διαπλατύνσεις των γύρω πεζοδροµίων, έχουν γίνει µε µεγάλες κλίσεις αντίθετης κατεύθυνσης που δηµιουργούν κενό µεταξύ τους για την διέλευση των όµβριων, δηµιουργώντας όµως πρόβληµα κυκλοφορίας των πεζών.

Τέλος, δεν υπάρχουν στην πλατεία κατάλληλες διαµορφώσεις για εξυπηρέτηση των εµποδιζόµενων ατόµων (όπως ράµπες στις διαβάσεις κλπ).

Στόχοι του νέου σχεδιασµού

Η νέα πρόταση διαµόρφωσης έχει τους εξής στόχους:

     – τη δηµιουργία πόλων έλξεων για διάφορες ηλικιακές οµάδες, όπως ενός αµφιθέατρου, στο κέντρο της πλατείας, σε συνδυασµό µε υγρό στοιχείο (σιντριβάνι – καταρράκτης), και µιας παιδικής χαράς µε τα πιο ασφαλή υλικά επίστρωσης και παιχνίδια σύγχρονου σχεδιασµού για παιδιά όλων των ηλικιών.
    – τη διατήρηση όλων των φυτεύσεων της πλατείας, και τη φύτευση νέων δέντρων για σκιασµό και δροσιά.
    – την ενσωµάτωση παρεµβάσεων που αφορούν την προσβασιµότητα των Ατόµων µε Αναπηρίες (Α.µε.Α.) στους δηµόσιους χώρους (οδηγός τυφλών, ράµπες, κλπ.)
    – τη δηµιουργία θέσεων πάρκινγκ
σε εσοχή, ώστε να περιοριστεί η άναρχη στάθµευση.

Γενική περιγραφή της νέας διαµόρφωσης

Αρχικά γίνεται µία νέα χάραξη σε ότι αφορά το περίγραµµα της πλατείας και του πλάτους του κυκλικού περιµετρικού δρόµου. Το περίγραµµα γίνεται πιο ενιαίο-κυκλικό και έτσι το πλάτος του δρόµου σταθεροποιείται στα 3,5µ.

Δηµιουργείται ένας κεντρικός διάδροµος, πλάτους 5,70µ., στον άξονα της οδού Μακεδονίας, στο κέντρο του οποίου µια κυκλικής µορφής διαπλάτυνση φιλοξενεί το υγρό στοιχείο, σε µορφή µικρού καταρράκτη. Ο καταρράκτης αυτός «κόβει» ένα µικρό αµφιθέατρο σε δύο τµήµατα, ενώ απέναντι δηµιουργείται ένα χτιστό καθιστικό συµπληρώνοντας τον κεντρικό πόλο έλξης της πλατείας.

Έναν άλλο πόλο έλξης αποτελεί η παιδική χαρά εκτάσεως 545 µ2, που βρίσκεται στην ανατολική πλευρά της πλατείας. Οι γενικές αρχές σχεδιασµού της στηρίζονται στον καθορισµό των νέων προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήµων και των Κοινοτήτων (ΥΠΕΣ-Αριθµ. 28492/11.05.2009 (ΦΕΚ 931/18.05.2009 τεύχος Β΄).

Δύο διάδροµοι τέµνουν τον κεντρικό άξονα της πλατείας, δηµιουργώντας διαφυγές σε διάφορες κατευθύνσεις. Οι κάθετες αυτές διαδροµές γίνονται πιο ευχάριστες µε την ύπαρξη πέργκολας και την τοποθέτηση καθιστικών σε όλο το µήκος τους.

Το υλικό επίστρωσης των διαδροµών µέσα στην πλατεία είναι το χυτό σκυρόδεµα, σε χρώµα καφέ, προκειµένου να διευκολύνει την κίνηση των ατόµων µε αναπηρικό αµαξίδιο, λόγω έλλειψης κραδασµών.

Περιµετρικά της πλατείας υπάρχει χαµηλή περίφραξη-καθιστικό, ενώ το πλάτος του περιµετρικού πεζοδροµίου στο µεγαλύτερο τµήµα του είναι 3,25µ., προκειµένου να διασφαλιστεί η άνετη κίνηση των πεζών. Στην εξωτερική πλευρά του κυκλικού αυτού πεζοδροµίου, φυτεύονται µια σειρά δέντρων, µε δενδροδόχους 1,00Χ1,00, που δηµιουργούν φυσικά εµπόδια για την παράνοµη στάθµευση. Ο εξωτερικός αυτός διάδροµος επιστρώνεται µε µαύρο κυβόλιθο διαστάσεων 10Χ10Χ6εκ.

Οι χώροι στάθµευσης των αυτοκινήτων οριοθετούνται µε την νέα χάραξη των διαπλατύνσεων των γωνιών των γύρω πεζοδρόµων. Οι νέες αυτές διαπλατύνσεις γίνονται µε ενιαία κλίση προκειµένου να µην εµποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών.

Σε όλες τις διαβάσεις κατασκευάζονται ράµπες µε κλίση 5-7%.

Δημιουργείται ειδική εσοχή για τους κάδους ανακύκλωσης απορριµµάτων σε νέα διαμορφωμένη νησίδα. Επίσης τοποθετούνται υπόγειοι κάδοι γύρω από την πλατεία.

Για τον σχεδιασµό της προσβασιμότητας ατόµων µε αναπηρία ακολουθήθηκαν οι Οδηγίες Σχεδιασµού «Σχεδιάζοντας για όλους» του Γραφείου Μελετών για Α.µε.Α του ΥΠΕΧΩΔΕ, καθώς και του ΦΕΚ 2621/31,12,2009, β΄τεύχος.


Μελέτες ››› 
Τεύχη δημοπράτησης ›››