Ανάπλαση πλατείας Λευκού Πύργου – Συμπληρωματικές εργασίες

tessera497 προβολές
lpyrgos2.jpg

Ανάδειξη αρχαιολογικών ευρημάτων περιτειχίσματος. Κατασκευή μικρής πλατείας υποβιβασμένης στο επίπεδο της εισόδου του Λ. Πύργου. Κατασκευή παρακαμπτήριος οδού επί της Λ. Νίκης για στάση αποβίβαση τουριστικών λεωφορείων
Ομάδα Επίβλεψης: Μ. ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ, Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ, Σ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΕΡΓΟΤΙΜΟΣ ΟΕ-ΚΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΑΘ.

Προϋπολογισμός: 1.535.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.6
Φάση Έργου:

Ολοκληρώθηκαν:
– Ανάδειξη περιμετρικού περιτειχίσματος
– Κατασκευή 41 πεσσών
– Μεταφορά πίνακα ΔΕΗ Λευκού Πύργου
– Διευθέτηση δικτύων ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ) προς Λευκό Πύργο
– Μεταφορά κεντρικού αγωγού ύδρευσης
– Διαμορφώσεις (παρτέρια πρασίνου,, πεσσοί)
– Φωτισμός και εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης, Η/Μ