Ανάπλαση Πλατείας Λευκού Πύργου

tessera522 προβολές
lpyrgos.jpg

Δημιουργία νέας πλατείας μεταξύ Λ. Νίκης και θάλασσας, Λ. Πύργου και Βασιλικού Θεάτρου με επιστρώσεις, δίκτυα ΗΛΜ, αστικός εξοπλισμός και νέες φυτεύσεις.
Ομάδα Επίβλεψης: ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ανάδοχος: Κ/Ξ Σ. ΤΖΑΡΟΣ ΑΤΕ- ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ Ι.

Προϋπολογισμός: 2.055.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.6
Φάση Έργου: Προσωρινή παραλαβή του έργου σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 119/3-5-2007 Α.Δ.Σ.