Ανάπλαση της αλάνας της Τούμπας – Α’ Φάση

tessera541 προβολές
alana_ths_toumpas.jpg

Πνευματικό Κέντρο που περιλαμβάνει αμφιθέατρο, εκθεσιακούς χώρους, βιβλιοθήκη, αναψυκτήριο συν. εμβ. 3000μ2.
Πεζογέφυρα πάνω από την Κλεάνθους 54μ x 16μ.
Κέντρο πολυμέσων.
Αντιστήριξη και εκσκαφές
Ομάδα Επίβλεψης: ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, ΤΖΙΩΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΑΤΕ-ΡΟΔΑΞ ΑΤΕ
Προϋπολογισμός: 5.027.620,08 €
Χρηματοδότηση: ΕΛΛΑΔΑ 2004
Φάση Έργου: Σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης. Αποπερατώθηκε το Πνευματικό Κέντρο. Εκκρεμεί η σύνδεση με δίκτυα και οι τελικές δοκιμές