Ανέγερση Δημαρχείου και σταθμού αυτοκινήτων

tessera538 προβολές
neo_dhmarxeio.jpg

Ανέγερση Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου και υπόγειου σταθμού περίπου 900 αυτοκινήτων
Ομάδα Επίβλεψης: ΜΙΧ. ΛΙΓΔΑΣ, ΠΑΝ. ΝΑΡΗΣ, ΙΩΑΝ. ΠΕΓΙΟΣ
Ανάδοχος: Κ/Ξ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ – ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ Α.Ε. – ΔΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – ΕΤΕΘ Α.Ε.
Προϋπολογισμός: 46.700.000,00 €
Χρηματοδότηση: Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ.
Φάση Έργου: Η κατασκευή του φέροντος οργανισμού έχει αποπερατωθεί. Έχει αποπερατωθεί η κατασκευή 30% των τοιχοδομών και των διαχωριστικών και 60%
των εγκαταστάσεων θέρμανσης – κλιματισμού και τοποθέτησης ανελκυστήρων. Εκτελούνται εργασίες επενδύσεων των όψεων με μάρμαρα – πορόλιθο, καθώς και επεξεργασία όψεων εμφανών σκυροδεμάτων.