Αναβάθμιση οδικού άξονα Αγίου Δημητρίου – Β΄Φάση

tessera502 προβολές
odikos_aksonas_agiou_dimitriou.jpg

Κατασκευή πεζοδρόμων από Αγίας Σοφίας έως Εθνικής Αμύνης
Ομάδα Επίβλεψης: ΜΑΡΙΑ ΠΕΪΚΟΥ
Ανάδοχος: ΡΟΠΤΡΟΝ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός: 655.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.8
Φάση έργου: Αναμονή για υπογραφή σύμβασης