Αναβάθμιση οδικού άξονα Αγ. Δημητρίου

tessera511 προβολές
agiou_dhmhtriou_strret.jpg

Ανακατασκευή πεζοδρομίων εκατέρωθεν της οδού Αγίου Δημητρίου περίπου 600 μ. από την οδό έως την οδό Αγίας Σοφίας
Ομάδα Επίβλεψης: ΠΕΪΚΟΥ ΜΑΡΙΑ
Ανάδοχος: ΠΟΛΥΜΟΡΦΙΚΗ Φ. & Ι. ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΩΤΗΣ Ε.Ε.

Προϋπολογισμός: 789.900,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.8
Φάση Έργου: Οι εργασίες εκτελέστηκαν