Αναθέσεις Μελετών

tessera522 προβολές

– ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ

Η ανάθεση εκπόνησης τριών προκαταρκτικών μελετών και προμελέτης που θα έχει σαν αντικείμενο  την διαμόρφωση τριών επάλληλων καθ’ ύψος επιπέδων σε ολόκληρη την έκταση της παλαιάς πλατείας Διοικητηρίου της Θεσσαλονίκης.

Στο χαμηλότερο επίπεδο θα διαμορφωθεί επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος. Στην ενδιάμεση στάθμη θα εξασφαλιστεί χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων ενώ στο επίπεδο της πόλης θα δημιουργηθεί ανοιχτή πλατεία για περίπατο και αναψυχή.

Η διαδικασία ανάθεσης της μελέτης γίνεται σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν3316/2005, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απ. 794/2007), έχει προϋπολογισμό 400.000 €, χρηματοδοτείται από το ΥΠ.ΠΟ και βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο διαγωνισμός αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 2008.

– ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Στο Τεχνικό Πρόγραμμα της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης περιλαμβάνεται η μελέτη με τίτλο : «Ανέγερση κτιρίου πολλαπλών αθλητικών δραστηριοτήτων στο χώρο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων», στα πλαίσια της οποίας προβλέπεται η ανέγερση αθλητικού κέντρου στην περιοχή των Σφαγείων, διαστάσεων 60mx20m με τρεις υπέργειους ορόφους.

Για τη μελέτη του έργου και την έκδοση της οικοδομικής αδείας απαιτείται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, πλήρης γεωτεχνική έρευνα που θα βασίζεται σε ικανό αριθμό γεωτρήσεων και δεδομένης της σημασίας του χώρου εκσκαφής και της εγγύτητας προς τη θάλασσα που συνεπάγεται ενδεχομένως την ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα σε στάθμη υψηλότερη της ενδεχόμενης στάθμης θεμελίωσης, προκύπτει η ανάγκη για εκπόνηση γεωτεχνικής έρευνας και μελέτης.

Η ανάθεση της μελέτης εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απ. 795/2007) με προϋπολογισμό 7.100  € και η μελέτη ολοκληρώθηκε (βεβ. παραλαβής μελέτης αρ. πρωτ. 73717/4059). 

– ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο:«Εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου, στο χώρο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων» που εκπονείται από την Υπηρεσία μας, προβλέπεται η αλλαγή χρήσης του διατηρητέου κτιρίου των πρώην Δημοτικών Σφαγείων, σε πολυχώρο αθλητικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνάθροισης κοινού.

Για το λόγο αυτό απαιτείται, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, πλήρης έλεγχος της στατικής επάρκειας του κτιρίου.

Η ανάθεση της μελέτης εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απ. 1669/2007) με προϋπολογισμό 34.700 €. και θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2008.

– ΕΠΙΣΤΕΓΑΣΗ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

Το έργο αφορά την επιστέγαση του Δημοτικού κολυμβητηρίου που έχει κατασκευαστεί στην Αλάνα της Τούμπας. Το κολυμβητήριο με ανοικτή δεξαμενή διαστάσεων 50Χ21 μέτρων περιλαμβάνει αποδυτήρια και γραφεία και όλες τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του.

Στην πορεία της κατασκευής του έργου διαπιστώθηκε ότι για την σωστή και πλήρη αξιοποίηση του κολυμβητηρίου είναι απαραίτητη η στέγαση αυτού και η μετατροπή του σε κλειστό κολυμβητήριο.

Στην παρούσα φάση συντάχθηκε ο φάκελος έργου με τα δεδομένα αυτού και προχώρησαν οι διαδικασίες για την δημοπράτηση της μελέτης του έργου.

Ο προϋπολογισμός των μελετών είναι  435.093,49 €. Χρηματοδοτείται από τη Γ.Γ.Α. και εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απ 1836/2007).

Αναμένεται η ανάθεση σύνταξης προμελετών σε τρεις μελετητές.

– ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 12 ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ

Η ανάθεση μελέτης που θα έχει σαν αντικείμενο την ανάπλαση και εξυγίανση του περιβάλλοντος χώρου του μνημειακού συνόλου του Ι.Ναού των Δώδεκα Αποστόλων Θεσσαλονίκης, με ταυτόχρονη ανάδειξη των μνημείων της περιοχής.

Το έργο έχει προϋπολογισμό 279.917 € και η διαδικασία ανάθεσης τριών προκαταρκτικών μελετών και της προμελέτης θα γίνει σύμφωνα με το άρθρο 6 του Ν3316/2005.

Τα τεύχη του διαγωνισμού έχουν ολοκληρωθεί και αναμένεται η ένταξη του έργου για χρηματοδότηση στο πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ, προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία του διαγωνισμού.

– ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Στα πλαίσια της μελέτης με τίτλο «Κατασκευή Σκοπευτηρίου στις εγκαταστάσεις των πρώην Δημοτικών Σφαγείων», που εκπονείται από την Υπηρεσία μας, προβλέπεται η κατασκευή ενός μεταλλικού τριώροφου κτιρίου.

Λόγω έλλειψης σχετικής εμπειρίας των υπαλλήλων της Δ/νσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων στην εκπόνηση στατικών μελετών μεταλλικών κτιρίων και της χρήσης του αντίστοιχου λογισμικού επίλυσης συναφών μελετών, ορίστηκε μετά από σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου ειδικός εμπειρογνώμων εγνωσμένου κύρους για την επιστημονική υποστήριξη της στατικής μελέτης

Η ανάθεση της παροχής υπηρεσιών εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απ. 2785 &2883/2007) με προϋπολογισμό 34.250,58 €. ενώ η σχετική μελέτη θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2008.