Ανακαίνιση όψεων, εσωτ. διαρρυθμίσεις, ενίσχυση του Φ.Ο. και αντικατάσταση στέγης παιδικού σταθμού Ξηροκρήνης

784 προβολές
Το υφιστάμενο κτίριο, διώροφο, εμβαδού ισογείου 219,92 τ.μ. και ορόφου 102,54 τ.μ. είναι κατασκευής της δεκαετίας του 1930. Ο Παιδικός Σταθμός λειτουργούσε μέχρι το 2009 όταν οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου Θεσσαλονίκης μετά από αυτοψία που διενήργησαν, τον έκριναν ακατάλληλο λόγω της παλαιότητας του κτιρίου, εκτεταμένων φθορών που παρουσίασε και πτώσεων σοβάδων. Έκτοτε η λειτουργία του διακόπηκε.

Πρόταση επεμβάσεων - διαμορφώσεων.

Πρόκειται για έργο με αντικείμενο την εκπόνηση εργασιών ανακαίνισης όψεων, εσωτερικών διαρρυθμίσεων, ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού (που συντίθεται από πλάκες Ο/Σ επί φερουσών οπτοπλινθοδομών) και αντικατάστασης στέγης του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Ξηροκρήνης, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Βερατίου & Ρεγκούκου.

Στα πλαίσια των εργασιών της ανακαίνισης του Σταθμού (κατά την οποία οποία δεν θα λάβουν χώρα εργασίες καθαίρεσης τοιχοποιιών και αλλαγής διάταξης χώρων), θα πραγματοποιηθούν εργασίες πλήρους αντικατάστασης των Η/Μ εγκαταστάσεων και τοποθέτησης νέων (εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού – αερισμού, ηλεκτρικών ισχυρών και ασθενών ρευμάτων, ύδρευσης, αποχέτευσης, πυρόσβεσης, πυρανίχνευσης, αντικεραυνικής προστασίας, μεγαφώνων, συστήματος ασφαλείας, εγκατάσταση ηλεκτρικών κουδουνιών – κεραίας RTV), που πληρούν τις σύγχρονες απαιτήσεις βάσει της ισχύουσας Νομοθεσίας, για κτίριο του τριτογενούς τομέα.

Επίσης στα πλαίσια των εργασιών ανακαίνισης και πέραν της ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού, με κατασκευή αμφίπλευρων μανδυών εκτοξευόμενου σκυροδέματος στις φέρουσες εξωτερικές και εσωτερικές οπτοπλινθοδομές, αμφίπλευρων μανδυών σκυροδέματος (έγχυτου γαρμπιλοσκυροδέματος στην άνω παρειά και εκτοξευόμενου σκυροδέματος στην κάτω παρειά των πλακών) και επανακατασκευής της πλάκας δαπέδου ισογείου (μετά από καθαίρεση της υφιστάμενης), θα τοποθετηθεί, μετά την αποπεράτωση των εργασιών ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης – θερμοπρόσοψης, σε όλες τις πλευρές του κτιρίου, πλην της ΒΑ πλευράς επί της οδού Ρεγκούκου, όπου θα τοποθετηθεί (λόγω διάταξεων του ΝΟΚ) σύστημα θερμοπρόσοψης, με πλάκες διογκωμένης πολυστερίνης με γραφίτη, εσωτερικά και στους 2 ορόφους.

Επίσης θα υλοποιηθεί πλήρης αντικατάσταση των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων (ακριβώς στις διαστάσεις και τη θέση των υπαρχόντων), από νέα κουφώματα, ξύλινα εσωτερικά και αλουμινίου με θερμοδιακοπή εξωτερικά.

Όσον αφορά στα εξωτερικά κουφώματα, σύμφωνα με τη μελέτη ενεργειακής απόδοσης του Παιδικού Σταθμού και τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ, θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου με θερμοδιακοπή, με τρίπλεξ υαλοπίνακα με αργό αέριο στο διάκενο τους.

Τέλος θα αντικατασταθεί η υφιστάμενη ξύλινη στέγη που εδράζεται στην πλάκα οροφής του ορόφου, από νέα ξύλινη στέγη, στα πλαίσια της ενίσχυσης της πλάκας ΟΣ, στην άνω παρειά της οποίας θα τοποθετηθούν μετά την ενίσχυσή της, θερμομονωτικές πλάκες ορυκτοβάμβακα, πάχους 10 εκ.


– Τεύχη Δημοπράτησης ›››