Ανακαίνιση όψεων πολυκατοικιών περιοχής Ροτόντας

tessera536 προβολές
oikodomes_perioxis_rotontas.jpg

Ανακαίνιση χρωματισμών 12 πολυκατοικιών στην περιοχή της Ροτόντας
Ομάδα επίβλεψης: Μ. ΠΕΪΚΟΥ
Ανάδοχος: ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ Γ. ΜΠΑΛΛΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

Προϋπολογισμός: 320.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.8
Φάση έργου: Αναμονή για υπογραφή σύμβασης