Ανακατασκευή πεζοδρομίου Παλαιάς Παραλίας (από Λευκό Πύργο έως Πλατεία Ελευθερίας)

tessera507 προβολές
pezodromio_palias_paralias.jpg

Αντικατάσταση παλαιών κρασπέδων. Αντικατάσταση ασφαλτοτάπητα με χυτό γαρμπιλομωσαϊκό. Ανακατασκευή – συντήρηση φωτιστικών, Εμποδίων στάθμευσης
Ομάδα Επίβλεψης: ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, ΝΙΚ. ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ
Ανάδοχος: ΑΛΠΑ ΑΤΕ

Προϋπολογισμός: 730.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ, ΣΑΤΑ
Φάση Έργου: Έχουν ολοκληρωθεί οι συμβατικές εργασίες. Έχει εγκριθεί με την υπ’ αριθμ. 2781/2007 Α.Δ.Σ. η σύναψη 1ης συμπληρωματικής Σύμβασης.