Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου οδού Κλεάνθους

tessera497 προβολές
ktirio_kleanthous.jpg

Πρόκειται για 6όροφο ιδιόκτητο κτίριο το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη στέγαση των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης Ηλεκτρολογικού
Ομάδα Επίβλεψης: ΕΛ. ΕΜΜΑΝΩΛΙΔΟΥ, Ι. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Ανάδοχος: Γ. ΠΡΩΤΟΛΑΤΣΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ

Προϋπολογισμός: 1.050.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΘΗΣΕΑΣ, ΣΑΤΑ
Φάση Έργου: Ολοκλήρωση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αποχέτευσης, θέρμανσης, εσωτερικών και εξωτερικών επιχρισμάτων.