Αρμοδιότητες

tessera483 προβολές

Το κύριο αντικείμενο της Διεύθυνσης Μελετών Αρχιτεκτονικών Έργων είναι ο συντονισμός και προγραμματισμός για:

 • Σύνταξη Αρχιτεκτονικών Μελετών που αφορούν την ανάπλαση και αξιοποίηση κοινοχρήστων και δημοτικών χώρων και την προβολή μνημείων και μνημειακών χώρων.
 • Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση Μελετών σε ιδιωτικά μελετητικά σχήματα για την λειτουργική αναβάθμιση της πόλης και επίβλεψη – παρακολούθηση αυτών.
 • Σύνταξη και υποβολή Φακέλων Τεχνικών Έργων για χρηματοδότηση από κοινοτικούς και εθνικούς πόρους
 • Πολεοδομικό και αναπτυξιακό σχεδιασμό σε επίπεδο Δήμου Θεσσαλονίκης και διαδημοτικών συνεργασιών.


Ειδικότερα, η ΔΜΑΕ προγραμματίζει την εκπόνηση Μελετών για:

 • Μεγάλες αστικές αναπλάσεις.
 • Μελέτες Δημοτικών κτιρίων και λοιπών εγκαταστάσεων.
 • Διαμορφώσεις κοινοχρήστων χώρων.
 • Συντηρήσεις κτιρίων και κοινοχρήστων χώρων.
 • Διενέργεια διαγωνισμών και ανάθεση Μελετών σε σημαντικούς τομείς της πόλης (προβολή – αξιοποίηση μνημείων και μνημειακών χώρων – Νέο Δημαρχιακό Συγκρότημα – Παραλία Θεσσαλονίκης, κλπ).
 • Συντονισμό – προώθηση Φακέλων, για την χρηματοδότηση των Τεχνικών Έργων του Δ.Θ. από Εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους. (Κ.Π.Σ., ΕΠΤΑ, κλπ).
 • Έλεγχο αστικού εξοπλισμού / εγκαταστάσεων κοινοχρήστων χώρων και γενικότερα της αισθητικής της πόλης.
 • Μελέτες Πολεοδομικές – αναθεωρήσεις Ρυμοτομικών Σχεδίων – Τοπικά Ρυμοτομικά Σχέδια.