Α. Συντήρηση – Επισκευή Δημοτικών κτιρίων όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων και των Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεών τους

tessera534 προβολές

Το τμήμα συντηρεί

 • 21 Δημοτικές Υπηρεσίες

 • 35 Παιδικούς Σταθμούς

 • 7 ΚΑΠΗ

 • 14 Πολιτιστικά Κέντρα

 • 15 Βιβλιοθήκες

 • 13 Γυμναστήρια

 • 5 Κέντρα Κοινωνικής Πολιτικής

 • 13 WC

 • 3 Ωδεία

 • 19 Εποπτείες καθαριότητας

 • 4 Κοιμητήρια.

Όσον αφορά τις Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις το τμήμα συντηρεί

 • 80 λεβητοστάσια

 • 1.300 κλιματιστικές μονάδες τύπου split

 • 5 Κλιματιστικές μονάδες.