Β. Συντήρηση – Επισκευή υπαίθριων χώρων και εγκαταστάσεων όλων των Δημοτικών Διαμερισμάτων

tessera497 προβολές

Σε αυτά περιλαμβάνονται οι πεζόδρομοι, 140 Πάρκα – πλατείες, 22 Αθλητικοί χώροι – Γήπεδα, 65 Παιδικές χαρές, 51 Βρύσες κ.λ.π. καθώς και ο καθημερινός έλεγχος, ο συνεχής καθαρισμός, οι επισκευές κ.λ.π. 33 σιντριβανιών.

– ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΓΚΩΝ – ΕΞΕΔΡΩΝ

Το έτος 2007 τοποθετήθηκαν – αποξηλώθηκαν 77 εξέδρες για διάφορες εκδηλώσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης ή άλλων φορέων και οργανισμών.

– ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΜΑΤΑ

Υπάρχει για το σκοπό αυτό συνεργείο από ελαιοχρωματιστές που αποκαθιστά της επιφάνειες που ρυπαίνονται σε κεντρικά σημεία της πόλης.

– ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΓΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

Περιλαμβάνεται η συντήρηση 59 Γλυπτών και Αγαλμάτων

– ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Λ.Π.