Γ’ Εξαγορά διαγωνισμού ανάπλασης Πλ. Ελευθερίας

1559 προβολές
Γ΄ Εξαγορά – κωδικός συμμετοχής PL62717377

Αρχιτεκτονική Μελέτη: YANNIS TSIOMIS, CRISTINA MAZZONI, ΑΘΗΝΑ ΒΙΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΤΣΕΛΑ, αρχιτέκτονες μηχανικοί
Φυτοτεχνική Μελέτη: ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, γεωπόνος- αρχιτέκτων τοπίου, ΜΑΡΙΑ ΤΡΑΤΣΕΛΑ, αρχιτέκτων τοπίου
Ηλεκτρο-μηχανολογική Μελέτη: ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΙΚΙΔΗΣ, μηχανολόγος- ηλεκτρολόγος μηχανικός
Σύμβουλοι: ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ, συγκοινωνιολόγος, ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ, γεωπόνος- αρχιτέκτων τοπίου
 
     
     

Προτείνεται η δημιουργία μίας ενιαίας επικλινούς επιφάνειας που ακολουθεί την ελαφριά κλίση του εδάφους προς τη θάλασσα, η οποία διαμορφώνεται με βάση τρία συστήματα οργάνωσης: το σύστημα των κινήσεων, το σύστημα της βλάστησης και το σύστημα των νερών.

Οι βασικές κινήσεις-ροές από τον περιβάλλοντα αστικό ιστό αποτελούν έναυσμα για τις κύριες χαράξεις οργάνωσης της πλατείας και υλοποιούνται στο χώρο με διαφορετικές μορφές: ως αλλαγή υλικού στα δάπεδα σηματοδοτώντας τις κύριες προσβάσεις, ως κανάλια νερού, ως εξάρσεις στο έδαφος που δημιουργούν χώρους καθιστικών ή ως δενδροστοιχίες.

Το βόρειο τμήμα της πλατείας διαμορφώνεται με μαλακό δάπεδο και παραλαμβάνει τις μεγάλες μάζες της βλάστησης οι οποίες, σε συνδυασμό με μία μικρή «έξαρση» του εδάφους, «προστατεύουν» το εσωτερικό της, από τις αστικές οχλήσεις που προέρχονται από την κυκλοφορία και τον τερματικό σταθμό των λεωφορείων. Η ύπαρξη του θαλάσσιου τείχους αποτυπώνεται με συμβολικό τρόπο στο έδαφος, ως υπόμνηση.  

Το νότιο τμήμα της πλατείας διατηρεί πιο έντονο αστικό χαρακτήρα. Στη νοτιοανατολική πλευρά της πλατείας χωροθετείται το Μνημείο του Ολοκαυτώματος. Η διαμόρφωση του χώρου, με την ελαφριά βύθιση του εδάφους και τον τοίχο με τον καταρράκτη νερού δημιουργούν ένα «ανοιχτό δωμάτιο μνήμης» αφιερωμένο στην απομόνωση και την περισυλλογή.


Η πλατεία «επεκτείνεται» στη θάλασσα με τη δημιουργία μίας ξύλινης αποβάθρας σε υπόμνηση της χάραξης του E. Hébrard. Λειτουργικά, η μικρή επέκταση της προκυμαίας μπορεί να εξυπηρετήσει την άμεση σύνδεση με το χώρο ανάπλασης του λιμανιού και την εξασφάλιση μεγαλύτερου χώρου κίνησης των επιβατών κατά την αποβίβασή τους.  

Η πρότασηαξιοποιεί τα τοπικά φυσικά και μικροκλιματικά χαρακτηριστικά και ενσωματώνει βιοκλιματικές αρχές σχεδιασμού. 

 

Κρίση Επιτροπής Διαγωνισμού

Η πρόταση χαρακτηρίζεται από την έντονη προσπάθεια ένταξης βιοκλιματικών και οικολογικών χαρακτηριστικών στον χώρο της πλατείας. Επιχειρείται η εγκατάσταση μιας νησίδας της φυσικής ζωής στο κέντρο της πόλης.

Το τμήμα της πλατείας προς την οδό Μητροπόλεως δέχεται ιδιαίτερες φυτεύσεις και πιο μαλακές δαπεδοστρώσεις ενώ το αντίστοιχο τμήμα προς την Λ. Νίκης είναι ανοικτό στη θέα προς τη θάλασσα, με σκληρότερα δάπεδα και πιο αστικό χαρακτήρα.

Η χωρική ανάπτυξη του μνημειακού συνόλου εντοπίζεται στην οριακή θέση της αλλαγής των δαπέδων και χαρακτηρίζεται από τον γωνιακό τοίχο με τις άμεσες αναφορές στον διωγμό των Εβραίων ο οποίος “αναδύεται” από το νερό.

Η σύνθεση έχει ασαφείς περιοχές μεταβάσεων και διαδρομών. Η επέκταση της νότιας περιοχής με τη θέα προς τη θάλασσα δεν αναπτύσσει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις της σχέσης με τη θάλασσα.

  • Διατηρούνται και εμπλουτίζονται οι υπάρχουσες δεντροστοιχίες.
  • Προτείνεται διακριτική παρουσία του νερού.
  • Δίνεται ιδιαίτερο βάρος στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά.Η μνήμη του διωγμού των Εβραίων ορίζεται διακριτά, παρά το ότι δεν εντάσσεται με ισχυρά στοιχεία στην οργάνωσης της πλατείας, διαμορφώνοντας μάλιστα μία ασθενή περιοχή προς την πλευρά της οδού Βενιζέλου.
  • Η αυστηρή διατήρηση των κυκλοφοριακών συνθηκών κρίνεται πως δεν συμβάλλει στη λειτουργική ένταξη της πλατείας στον αστικό ιστό.