Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου διατηρητέου κτιρίου οδού Αναγεννήσεως

887 προβολές

Το έργο αφορά τη µελέτη διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Αναγεννήσεως, στην Β΄Δηµοτική Κοινότητα. Σκοπός της µελέτης είναι η δηµιουργία ενός ήπιου περιβάλλοντος χώρου όπου το ίδιο το διατηρητέο κτίριο να αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ανάδειξή του και παράλληλα, η συνολική εικόνα να συμβάλλει στην αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Περιγραφή:

Το συνολικό εµβαδόν της επιφάνειας του περιβάλλοντος χώρου του διατηρητέου κτιρίου που βρίσκεται στην συµβολή των οδών Αναγεννήσεως και Καζαντζάκη, µαζί µε τις προτεινόµενες διαπλατύνσεις προς τις οδούς Καζαντζάκη και Ταντάλου είναι 1605 τ.µ.

Το τµήµα της οδού Ταντάλου από την οδό Αναγεννήσεως έως την οδό Καζαντζάκη, συνολικού µήκους 53 µ., για την ανάδειξη του διατηρητέου και για λόγους ασφαλούς κυκλοφορίας, πεζοδροµείται και η διαµόρφωσή του εντάσσεται στη µελέτη διαµόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου του διατηρητέου κτιρίου.

Πρόταση διαµόρφωσης:

     – Βασικό στοιχείο της µελέτης διαµόρφωσης είναι η επιλογή ενιαίου υλικού επίστρωσης σε όλο το περιβάλλοντα χώρο. Το υλικό που επιλέχτηκε είναι το χυτό δάπεδο µε τους αρµούς διαστολής να σχηµατίζουν κάναβο 4,40×4,40µ.
     – Η αυστηρότητα του κανάβου τονίζεται µε τη φύτευση δέντρων και την κατασκευή των αντίστοιχων τετράγωνων δενδροδόχων στην τοµή των κάθετων και οριζόντιων αρµών του κανάβου.
     – Όλα τα υφιστάµενα δέντρα του χώρου επέµβασης που βρίσκονται κατά µήκος των οδών Αναγεννήσεως και Καζαντζάκη διατηρούνται και εγκιβωτίζονται σε τετράγωνες δενδροδόχους, ενώ το µοναδικό δέντρο που βρίσκεται στον ευρύτερο χώρο του διατηρητέου κτιρίου εντάσσεται στη συστοιχία των δέντρων του κανάβου.

Κύρια στοιχεία της µελέτης διαµόρφωσης είναι:

     – Η διαπλάτυνση του πεζοδροµίου επί της οδού Καζαντζάκη και του πεζοδροµίου επί της οδού Ταντάλου από την πλευρά του διατηρητέου κτιρίου και παράλληλη µείωση του απέναντι πεζοδροµίου.
     – Η υπόµνηση βασικών στοιχείων (σιδηροτροχιές, κοίτη παλαιού ρέµατος, παλαιά περίφραξη) του αρχικού αστικού χώρου.
     – Η υπόµνηση της χαρακτηριστικής βλάστησης που υπήρχε παλιά στο χώρο µε τη φύτευση πλατάνων κατά µήκος της κοίτης του παλιού χειµάρρου.
     – Η κατασκευή ράμπας τύπου βεντάλιας στη διάβαση πεζών στη συµβολή των οδών Αναγεννήσεως και Καζαντζάκη για την ανεµπόδιστη κυκλοφορία των ΑΜΕΑ.


– Τεύχη μελέτης ››› 
– Σχέδια ›››