Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου κολυμβητηρίου Τούμπας

766 προβολές

Η παρούσα µελέτη αναφέρεται στη διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του κολυµβητηρίου της Τούµπας, ο οποίος εκτείνεται από την νότια πλευρά της πεζογέφυρας µέχρι τον περιµετρικό δρόµο του γηπέδου ΠΑΟΚ, συνολικής έκτασης 6.100τµ, στην Δ΄ Δηµοτική Κοινότητα, καθώς και στην ολοκλήρωση της ράµπας της πεζογέφυρας και το φωτισµό των υπαίθριων χώρων προς την οδό Λαµπράκη.

Το έργο περιλαµβάνει:

Δύο διαµορφωµένους χώρους εκατέρωθεν του κολυµβητηρίου οι οποίοι επιστρώνονται µε τσιµεντοκυβόλιθο 10x10x6εκ, και συµπεριλαµβάνουν καθιστικά και παρτέρια.

Ένα πεζόδροµο, νότια του κολυµβητηρίου, πλάτους 4,00µ επιστρωµένο µε χυτό δάπεδο ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί για την µελλοντική κατασκευή του στεγάστρου του κολυµβητηρίου χωρίς να προκληθούν καταστροφές στον περιβάλλοντα χώρο.

Διαδρόµους επιστρωµένους µε χυτό δάπεδο, κάθετους προς τον πεζόδροµο ώστε να διευκολύνεται η κίνηση από το γήπεδο του ΠΑΟΚ προς το κολυµβητήριο, τους διαµορφωµένους χώρους και τις οδούς Κλεάνθους και Αδαµίδη. Το σφηνοειδές σχήµα, αυτών, των διαδρόµων δηµιουργεί, σηµειακά, χώρους µε αρκετό πλάτος στους οποίους διαµορφώνονται καθιστικά.

Μεγάλους χώρους πρασίνου στην υπόλοιπη επιφάνεια της περιοχής µελέτης που διαχωρίζονται µε κράσπεδα πρασίνου. Οι χώροι πρασίνου, µετά την κατασκευή των απαιτούµενων εγκαταστάσεων άρδευσης και την εξυγίανση του εδάφους µε κηπαίο χώµα, καλύπτονται µε χλοοτάπητα στο µεγαλύτερο τµήµα τους, ποικιλία δέντρων και οµάδες διαφόρων θάµνων. Οι χώροι πρασίνου στην περιοχή µελέτης καταλαµβάνουν 3760τµ, ενώ το σκληρό δάπεδο καταλαµβάνει 2200τµ, από τα οποία τα 530τµ αντιστοιχούν στον κυβόλιθο και τα υπόλοιπα 1670τµ στο χυτό δάπεδο. Τα 140τµ που υπολείπονται αντιστοιχούν στα κράσπεδα.

Μία ράµπα για την τροφοδοσία του κολυµβητηρίου, µε πρόσβαση από την οδό Κλεάνθους, επιστρωµένη µε χυτό δάπεδο.

Την επίστρωση της ράµπας της πεζογέφυρας από την οδό Αδαµίδη, η οποία ολοκληρώνεται µε χτενιστό µάρµαρο Αλιβερίου.

Την επίστρωση του πεζοδροµίου περιµετρικά της περιοχής µελέτης µε καρό τσιµέντοπλακες 40x40x3.5εκ, ίδιες µε τις πλάκες επίστρωσης του πεζοδροµίου στο τµήµα της οδού Κλεάνθους από την οδό Λαµπράκη µέχρι το όριο της περιοχής µελέτης.

Την τοποθέτηση φωτιστικών στον υπαίθριο χώρο προς την οδό Λαµπράκη αντίστοιχων των υπαρχόντων στην ήδη υπάρχουσα υποδοµή καθώς και στον περιβάλλοντα χώρο του κολυµβητηρίου µετά την κατασκευή της απαιτούµενης υποδοµής.


– Τεύχη μελέτης ›››
– Σχέδια ›››