Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου Ροτόντας – Β΄Φάση

tessera458 προβολές

Εργασίες πρασίνου – ηλεκτροφωτισμού
Ομάδα επίβλεψης: ΜΑΡΙΑ ΠΕΪΚΟΥ , Ν. ΜΟΥΡΟΥΖΙΔΗΣ, ΑΘ. ΖΗΒΩΝΗΣ 
Ανάδοχος: Ι. ΠΕΪΤΣΗΣ – ΣΑΚΚΟΣ Χ.
Προϋπολογισμός: 900.000,00 €
Χρηματοδότηση: ΠΕΠ ΚΜ Μ3.8
Φάση έργου: Εκτελούνται εργασίες