Διερεύνηση Θεμάτων Τεχνικού Προγράμματος

tessera476 προβολές

Καταβάλλεται από το Τμήμα ιδιαίτερη προσπάθεια για την τεχνική υποστήριξη και τεκμηρίωση ή ωρίμανση έργων του Τεχνικού Προγράμματος, για τα οποία υπάρχουν πολεοδομικές εκκρεμότητες ή άλλα ζητήματα προς μελέτη και επίλυση, πχ ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή ειδικών προδιαγραφών, τα οποία δυσχεραίνουν την υλοποίηση ή τη χρηματοδότησή τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται η διερεύνηση του πολεοδομικού και ιδιοκτησιακού καθεστώτος της Αλάνας Τούμπας, η υποβολή ολοκληρωμένου αιτήματος προς τον ΟΕΚ για την αποκατάσταση των εργατικών κατοικιών συνοικισμού «ΑΞΙΟΣ» Ξηροκρήνης, η διατύπωση προγράμματος ανάπλασης των σχολικών αυλών, η συμμόρφωση των δημοτικών Γυμναστηρίων προς τις νέες προδιαγραφές αδειοδότησης και λειτουργίας, η χωροθέτηση υπογείων σταθμών αυτοκινήτων κάτω από κοινόχρηστους χώρους, η αξιοποίηση του χώρου Αθλητικού Πάρκου επί της οδού Αγγελοπούλου, η εξασφάλιση έγκρισης του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την ανάθεση ειδικών υπηρεσιών εμπειρογνώμονα κ.α.  

Στα πλαίσια αυτά, το Τμήμα μας επεξεργάστηκε ακόμη, σε αρχικό στάδιο, το ζήτημα της διενέργειας διεθνούς αρχιτεκτονικού – πολεδομικού διαγωνισμού υπό την αιγίδα της UIA, για το παραλιακό μέτωπο μετά το Ποσειδώνειο, από κοινού με το Δήμο Καλαμαριάς.

  • Υποστήριξη Νομικής Υπηρεσίας, επί δικαστικών προσφυγών ιδιωτών κατά του Δήμου Θεσσαλονίκης για υποθέσεις πολεοδομικών θεμάτων.
  • Εξυπηρέτηση δημοτών, χορήγηση βεβαιώσεων ονοματοθεσίας και αρίθμησης οδών, χρήσεων γης, αποστάσεων του Ν. 2734/99, κ.α.
  • Συμμετοχή σε Ομάδα Εργασίας της Δ/νσης Τοπογραφίας (αρμ. Δημ. Κεχαγιόγλου) για την καταγραφή των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του Δήμου μας με την επεξεργασία περίπου 7.000 Πράξεων Τακτοποίησης, εν όψει της προετοιμασίας για το Εθνικό Κτηματολόγιο.
  • Υποστήριξη της Διοίκησης και Επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου σε θέματα πολεοδομίας και πολιτικής γης. Εκπροσώπηση και συμμετοχή σε Επιτροπές του Δ.Θ. και άλλων φορέων. Αντιμετώπιση ερωτημάτων κοινοβουλευτικού ελέγχου, Συνηγόρου του Πολίτη κ.α. οργάνων.
  • Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα


Για την υποστήριξη της ενεργού παρουσίας του Δήμου μας στις εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο σε θέματα πολεοδομικού και αρχιτεκτονικού αντικειμένου, το Τμήμα μας θεωρεί ότι πρέπει το επιστημονικό του προσωπικό να συμμετέχει σε τρέχοντα ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής εμπειριών και χρηματοδότησης μικρών έργων,  μεταξύ των οποίων στα εξής:

Ascend (για την αξιοποίηση πρώην στρατιωτικών χώρων – ολοκληρώθηκε 31/12/2007),

Federenergy (για τη βιοκλιματική αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων – υποβλήθηκε πρόταση συμμετοχής μας και αναμένεται έγκριση),

Pepesec (για την εφαρμογή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αστικό επίπεδο – εγκρίθηκε η συμμετοχή μας και ξεκινά τον Ιαν. 2008),

Trace (δίκτυο πόλεων για την προβολή πολεοδομικών παρεμβάσεων μείζονος σημασίας – συστάθηκε και ξεκίνησε τον Οκτ. 2007). 

Ειδικότερα η φετινή συμμετοχή στην επέκταση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ascend στα πλαίσια της κοινοτικής πρωτοβουλίας INTERREG III-c, με θέμα (case study) την αποκατάσταση και ανάδειξη του περιβάλλοντος χώρου πρασίνου του Επταπυργίου, αξιοποιήθηκε για τη  χρηματοδότηση δράσεων προβολής του έργου του Δήμου μας και τη δημιουργία Οδηγών Πόλης, χαρτών κ.α. προς διάθεση στο κοινό. 

Επίσης το Τμήμα είχε την ευκαιρία το τρέχον έτος να επιμορφώσει τα στελέχη του σε αρκετά επιστημονικά σεμινάρια, ημερίδες και συνέδρια, στη Θεσσαλονίκη, αλλά και στο εξωτερικό, όπως το Waterfront EXPO στη Λισσαβόνα.