Διερεύνηση προτάσεων για εκπόνηση μελετών

tessera489 προβολές

– ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΚΑΟΥΔΗ

Η ανάπλαση αφορά διαμόρφωση της  πλατείας Καούδη που περικλείεται από τις οδούς Καρακάση, Μακεδονίας, Δροσίνη και Γρυπάρη.

Στα πλαίσια του ανασχεδιασμού του χώρου, προβλέπεται ένας μικρός οργανωμένος χώρος παιδικής χαράς, φωτιζόμενοι πίδακες νερού, νέες καθιστικές γωνιές, νέες δαπεδοστρώσεις, νέος αστικός εξοπλισμός και ηλεκτροφωτισμός, σε συνδυασμό με νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή.

Η μελέτη βρίσκεται σε στάδιο προμελέτης.

Εκκρεμεί  η απαλλοτρίωση τμήματος της πλατείας έκτασης 208 τ.μ.

Το ποσό που απαιτείται για την αποζημίωση της παραπάνω ιδιοκτησίας  από τον Δήμο Θεσσαλονίκης, ανέρχεται στις 320.000 € περίπου.

– ΑΝΑΠΛΑΣΗ Ο.Τ. ΣΤΗΝ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑ (ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ-ΠΟΝΤΟΥ-ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ-ΔΑΡΔΑΝΕΛΛΙΩΝ)

Η μελέτη αφορά διαμόρφωση χώρου έκτασης 2500 τ.μ., που περικλείεται από τις οδούς Καλλιπόλεως, Πόντου, Επταλόφου και Δαρδανελλίων στην περιοχή της Κάτω Τούμπας.

Στα πλαίσια του σχεδιασμού θα διαμορφωθούν καθιστικές γωνιές, παιδική χαρά, γήπεδο μπάσκετ, αστικός εξοπλισμός, δαπεδοστρώσεις καθώς και ο ανάλογος ηλεκτροφωτισμός.

Η μελέτη βρίσκεται σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί το 2008.

– ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΗΦΙΣΙΑΣ

Λαμβάνοντας υπόψη αιτήματα που υποβλήθηκαν σχετικά με την ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων στην περιοχή της Κηφισιάς και διερευνώντας το ιδιοκτησιακό καθεστώς, διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούν  απαλλοτριώσεις σημαντικών τμημάτων των εν λόγω κοινόχρηστων χώρων. Ως εκ τούτου, η μελέτη βρίσκεται σε αρχική φάση.

– ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΥΛΩΝ

Η μελέτη αφορά την κωδικοποίηση των δεδομένων 13 σχολικών συγκροτημάτων που επιλέχθηκαν βάσει ενδεικτικών κριτηρίων, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, τη διενέργεια εμβαδομέτρησης και την υποβολή προτάσεων με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργικότητας των σχολείων, τον εξωραϊσμό του δημόσιου χώρου, αλλά και την αναμενόμενη βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε επίπεδο Οικοδομικού Τετραγώνου.

Το συνολικό εμβαδό της προτεινόμενης επέμβασης είναι 38.000 τ.μ περίπου, ενώ ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 3.500.000 € περίπου.