Δ. Σύνταξη μελετών συντηρήσεων – επισκευών και προμήθειας υλικών για τα έργα

tessera516 προβολές
bibliothiki.jpg

Συντήρηση – Επισκευή  Κουφωμάτων Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Το έργο αυτό αποσκοπεί στη επισκευή –  συντήρηση  των κουφωμάτων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Δ.Θ.

Ομάδα μελέτης: Κόλλιας Ιωάννης
Ομάδα επίβλεψης: Κόλλιας Ιωάννης
Τρόπος εκτέλεσης έργου: Αυτεπιστασία

Γίνονται μελέτες για την προμήθεια:

  • χρωμάτων για επείγουσες και έκτακτες επεμβάσεις
  • ξυλείας για επείγουσες και έκτακτες επεμβάσεις