Εργολαβίες

tessera504 προβολές
apal_image_3.jpg

Αφορά την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους και κτίρια σε εφαρμογή Αποφάσεων Δημάρχου που έχουν εκδοθεί. (1η εργολαβία)
Ομάδα επίβλεψης: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ
Ανάδοχος: ΜΑΡΙΑ ΣΤΟΛΙΚΙΔΟΥ

Προϋπολογισμός: 69.000,00 €
Χρηματοδότηση: Τ.Π. Φάση έργου: Το έργο έχει ολοκληρωθεί. Τακτοποίηση οικονομικών εκκρεμοτήτων.


ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑ

Αφορά την εκτέλεση εργασιών καθαίρεσης διαφημιστικών πινακίδων από κοινόχρηστους χώρους και κτίρια σε εφαρμογή Αποφάσεων Δημάρχου που έχουν εκδοθεί. (2η εργολαβία)

Ομάδα επίβλεψης: ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΑΓΓΟΣ
Ανάδοχος:  —

Προϋπολογισμός: 80.000,00 €
Χρηματοδότηση: Τ.Π. Φάση έργου: Αναμονή κατακύρωσης διαγωνισμού