Κατεδάφιση αυθαίρετων και επικίνδυων κτισμάτων

tessera513 προβολές
apal_image_2.jpg

Αφορά την εκτέλεση εργασιών για την κατεδάφιση αυθαιρέτων και επικινδύνων κτισμάτων που έχουν χαρακτηρισθεί με πρωτόκολλα αυθαιρέτου (μόνο κοινόχρηστων χώρων) και πρωτόκολλα επικινδύνως ετοιμορρόπων κτισμάτων της Δ/νσης Πολεοδομίας
Ομάδα επίβλεψης: Γρ. Σκανδάλης
Τρόπος εκτέλεσης έργου: Αυτεπιστασία

Προϋπολογισμός: 30.000,00€
Είδος εργασιών που εκτελέστηκαν:
Οι κατεδαφίσεις ετοιμόρροπων εκτελούνται μετά την έκδοση σχετικών πρωτοκόλλων από την Δ/νση Πολεοδομίας. 
Κατεδαφίσθηκαν τα εξής κτίσματα:

1. Οδός Δερκών 31
2. Οδός Βρυούλων 7 και Τυρολόης
3. Οδού Περσεφόνης 6
4. Οδού Ιφικράτους 13
5. Οδού Μεγάρων 6 (Άνω Πόλη)
6. Εκτέλεση πράξης διοικητικής αποβολής (Συνοικία «Αξιός»)
7. Περιφερειακή τάφρος στα όρια του Δήμου Πυλαίας