Μελέτες Συντηρήσεων, Διαμορφώσεων υφισταμένων κτιρίων και νέων κτιριακών εγκαταστάσεων

tessera550 προβολές

– ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ  ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Εργασίες αποκατάστασης, με στόχο τη διατήρηση του μνημείου με την αποκάλυψη των ιστορικών του στοιχείων.
Στόχος της μελέτης είναι η αποκατάσταση του κτιρίου των Παλαιών Δημοτικών Σφαγείων και παράλληλα η ανάδειξη του σαν τον πυρήνα της  συνολικής αναβάθμισης της περιοχής, μέσω της δημιουργίας ενός σύγχρονου αθλητικού και πολιτιστικού πολυκέντρου.

Η μελέτη έχει εγκριθεί από τη Εφορεία Νεότερων Μνημείων και ολοκληρώνεται εντός του α! τριμήνου του 2008 με την έκδοση οικοδομικής άδειας και ακολουθεί η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης.

– ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

Μεταλλικό κτίριο περίπου 3.500 τμ που θα φιλοξενεί τα αθλήματα της σκοποβολής, της ξιφασκίας, της τοξοβολίας, της άρσης βαρών, σχολή χορού και όλες τις βοηθητικές χρήσεις για την εξυπηρέτηση του κέντρου.

Το κτίριο θα κατασκευασθεί βάση προδιαγραφών και θα δίνει την δυνατότητα πραγματοποίησης εθνικών και διεθνών διοργανώσεων. Στο κτίριο θα εφαρμοστούν συστήματα  ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η μελέτη ολοκληρώνεται εντός του α! εξαμήνου του 2008 με την  έκδοση οικοδομικής άδειας,  ενώ έχει δοθεί θετική γνωμοδότηση από τη Εφορεία Νεότερων Μνημείων και εκκρεμεί η έγκριση από Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων.

– ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΤΟΥ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΤΗΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ

Αντικείμενο της Μελέτης είναι η αλλαγή διαρρύθμισης των χώρων υγιεινής του δευτέρου ορόφου της Κεντρικής Δημοτικής Βιβλιοθήκης στον οποίο βρίσκεται η αίθουσα εκδηλώσεων. Η μελέτη προβλέπει  την καθαίρεση εσωτερικών τοιχοποιιών και ψευδοροφών και την ανακατασκευή νέων σύμφωνα με τα αντίστοιχα σχέδια.

– ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΤΗΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Κ1, Κ2 & Κ5 ΣΤΗΝ ΑΛΑΝΑ ΤΗΣ ΤΟΥΜΠΑΣ

Το έργο περιλαμβάνει τους εσωτερικούς σταθερούς εξοπλισμούς του Δημοτικού Πνευματικού Κέντρου, την ολοκλήρωση του Δημοτικού Κέντρου Πολυμέσων και την ολοκλήρωση της πεζογέφυρας. Πέραν των οικοδομικών εργασιών περιλαμβάνονται και όλες οι απαιτούμενες ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες ώστε τα κτήρια να είναι άρτια λειτουργικά.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη με προϋπολογισμό 1.260.000 €, εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο (αρ.απ 2081/2007) και δημοπρατήθηκε στις 25-9-2007. Η δημοπράτηση κατακυρώθηκε σε ανάδοχο και ήδη ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης.

– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΟΔΥΣΣΕΩΣ 19, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αντικείμενο της μελέτης είναι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων διαρρυθμίσεων του 1ου και 2ου ορόφου του κτιρίου επί της οδού Οδυσσέως 19 για την εγκατάσταση του Τμήματος Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Οι εργασίες αφορούσαν την διαμόρφωση γραφείων με διαχωριστικά αλουμινίου, την κατασκευή νέων WC και την κατασκευή γραφείων-γκισέ για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Οι εργασίες κατασκευής ολοκληρώθηκαν βάσει της μελέτης, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου, το καλοκαίρι του 2007, όπου και έγινε η εγκατάσταση της Υπηρεσίας Αλλοδαπών.

Το κόστος των εργασιών συμπεριλήφθηκε στο μίσθωμα του ακινήτου.

– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΒΡΕΦΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΑΙΔΙΚΟ  ΣΤΑΘΜΟ (πρώην κρατικός)  «ΤΑ ΠΑΠΑΚΙΑ»                     

Αντικείμενο της μελέτης είναι η εκτέλεση των εργασιών για την αλλαγή διαρρύθμισης σε ισόγειο τμήμα υφιστάμενου κτιρίου του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού «Τα παπάκια», με σκοπό την δημιουργία βρεφικού τμήματος.

Η μελέτη διαρρύθμισης προβλέπει τη διαμόρφωση χώρου 64 τμ στον οποίο θα στεγαστούν η αίθουσα του βρεφικού τμήματος, ο χώρος ύπνου των βρεφών, δύο παιδικά WC και ο χώρος αλλαγής και προετοιμασίας γάλακτος.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε με προϋπολογισμό 47.600 €, και παραδόθηκε στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς (πρώην Κρατικοί) τον Ιούλιο του 2007.

– ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΡΚΑΔΙΟΥΠΟΛΕΩΣ   11 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ)

Αντικείμενο της Μελέτης είναι ο σχεδιασμός των απαιτούμενων διαμορφώσεων και εργασιών, στο προς ενοικίαση πολυώροφο κτίριο της Αρκαδιουπόλεως 11 (υπόγειο, ισόγειο και τρεις όροφοι), με σκοπό τη λειτουργία του ως Δημοτικός Παιδικός Σταθμός δυναμικότητας 60 νηπίων.
Η μελέτη ολοκληρώθηκε, και παραδόθηκε στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς (πρώην Κρατικούς) τον Ιούλιο του 2007.

Το κόστος των απαιτούμενων εργασιών για την ολοκλήρωση του έργου εκτιμήθηκε περίπου στις 300.000€.

– ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 13 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΩΝ)

Η μελέτη αφορά τον σχεδιασμό των αναγκαίων διαμορφώσεων για την δημιουργία χώρων υγιεινής νηπίων στο υπό ενοικίαση διατηρητέο κτίριο επί της οδού Σαρανταπόρου 13,  για την στέγαση παιδικού σταθμού.

Οι επεμβάσεις που προτείνονται είναι οι απολύτως αναγκαίες χωρίς να θίγουν το κέλυφος του κτιρίου και γίνονται στις θέσεις που ήδη υπάρχουν υγροί χώροι.

Δεν προτείνονται καθαιρέσεις, παρά μόνο δημιουργούνται νέοι χώροι με  εσωτερικές διαρρυθμίσεις ελαφρών χωρισμάτων γυψοσανίδας.

Η μελέτη ολοκληρώθηκε, και παραδόθηκε στους Δημοτικούς παιδικούς σταθμούς (πρώην Κρατικούς) τον Νοέμβριο του 2007.

Το κόστος των απαιτούμενων εργασιών θα επιβαρύνει το μίσθωμα του ακινήτου σε συνεννόηση μεταξύ  του ιδιοκτήτη και του μισθωτή.

– ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
 
(σε δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Α. Πάλλη)

Η μελέτη αφορά την δημιουργία δύο ανεξάρτητων κτιρίων, παιδικού σταθμού και νηπιαγωγείου σε δημοτικό οικόπεδο που βρίσκεται στην συμβολή των οδών 25ης Μαρτίου και Α. Πάλλη.

Το κτίριο του παιδικού σταθμού επί της οδού Α. Πάλλη είναι διώροφο με υπόγειο και θα φιλοξενεί στο ισόγειο 33 νήπια, ενώ στον όροφο βρίσκεται το βρεφικό τμήμα για 20 βρέφη. Το ισόγειο νηπιαγωγείο επί της οδού 25ης Μαρτίου θα φιλοξενεί 30 παιδιά.

Έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική προμελέτη και διερευνάται ο τρόπος χρηματοδότησης του έργου.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1.000.000 € περίπου.