Οριστική Ένταξη Έργων (τα οποία υλοποιούνται)

tessera546 προβολές

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ (τα οποία υλοποιούνται)
Συνολικός Προϋπολογισμός 22.857.283,00 €

1. Ανάπλαση οδών Βασ. Όλγας & Βασ. Γεωργίου – Β΄ Φάση
Προϋπολογισμός 3.360.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 1.949.750,00 €

2. Ανάπλαση Πλατείας Λευκού Πύργου (Συμπληρωματικές Εργασίες – Κατασκευή Χώρων Υγιεινής)
Προϋπολογισμός  375.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 320.000,00 €

3. Ανάπλαση πεζοδρομίων οδών κέντρου πόλης (Ελ. Βενιζέλου, Ι. Δραγούμη, Αγ. Σοφίας , Κ. Ντηλ, Π. Π. Γερμανού, Π. Μελά, Αλ. Σβώλου, Εθν. Αμύνης)
Προϋπολογισμός  3.500.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 2.100.000,00 €

4. Ανακατασκευή πεζόδρομου Παλιάς Παραλίας από Λευκό  Πύργο έως Πλ. Ελευθερίας
Προϋπολογισμός 730.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 505.000,00 €

5. Κατασκευή – Συντήρηση Σιντριβανιών (Α΄ΦΑΣΗ)
Προϋπολογισμός  600.000,00  €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 582.087,00  €

6. Ανάπλαση Πλατείας Περιστεριών
Προϋπολογισμός 400.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ:240.000,00 €

7. Βελτίωση ηλεκτροφωτισμού οδών Σόλωνος & Μητροπόλεως
Προϋπολογισμός 400.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ:320.000,00 €

8. Αποπεράτωση Δημοτικού κτιρίου οδού Κλεάνθους (Αποκατάσταση)
Προϋπολογισμός 1.050.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ 800.000,00 €         

9. Κατασκευή Νέου υπόγειου τηλεφωνικού δικτύου ΟΤΕ στο χώρο ανέγερσης του Νέου Δημαρχιακού Μεγάρου
Προϋπολογισμός 235.178,44  €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ 203.723,79 €         

10. Εντατικό πρόγραμμα δενδροφυτεύσεων στα Α,Β,Γ,Δ,Ε Δημοτικά  Διαμερίσματα
Προϋπολογισμός 500.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ 300.000,00 €
(Το έργο ολοκληρώθηκε)

11. Ανάπλαση πεζοδρόμων Γ’ Δημοτικού  Διαμερίσματος
Προϋπολογισμός 1.495.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ:1.080. 027,00 €

12. Ανάδειξη Παραδοσιακού Οικισμού Άνω Πόλης
Προϋπολογισμός 800.000,00
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 560.000,00 €

13. Εφαρμογή Συμβατικών Μεθόδων Οριζόντιας Σήμανσης σε  οδούς του Δήμου Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμός 336.046,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 171.383,47  €      

14. Προμήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισμού – Β΄ Φάση
Προϋπολογισμός   1.179.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 1.179.000,00 €

15. Διαμόρφωση υπαίθριου χώρου στην Αλάνα της Τούμπας
Προϋπολογισμός  900.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 900.000,00 €

16. Ανάπλαση Κοιμητηρίων Αγ. Παρασκευής
(ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΟ ΕΡΓΟ)

Προϋπολογισμός 1.210.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ 765.797,24 €

17. Μελέτη Εφαρμογής Ανάπλασης της Νέας  Παραλίας Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμός  725.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 725.000,00 €

18. Χωρική Ανάλυση και Αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Θεσσαλονίκης
Προϋπολογισμός   238.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 238.000,00 €

19. Διερεύνηση δυνατοτήτων για τη βέλτιστη πολεοδομική ανάπτυξη και αξιοποίησης της περιοχής των Λαχανοκήπων
Προϋπολογισμός   350.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 277.188,00  €

20. Απ΄ ευθείας ανάθεση καθηκόντων εμπειρογνώμονα για την  υποβοήθηση του Δ.Θ. στην εκπόνηση της Στατικής μελέτης τριώροφου μεταλλικού κτιρίου σύμμεικτης κατασκευής στο χώρο των πρώην Δημοτικών Σφαγείων
Προϋπολογισμός 34.250,58 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 34.250,58  €

25. Απαλλοτριώσεις για τη διάνοιξη οδών
Προϋπολογισμός 3.000.000,00
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 3.000.000,00 €

26. Απαλλοτριώσεις για τη κατασκευή χώρου στάθμευσης στην Άνω Πόλη
Προϋπολογισμός 350.000,00 
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 350.000,00 €

27. Απαλλοτριώσεις για τη διανοίξεις οδών, δημιουργία χώρων πρασίνου και για τη δημιουργία πολιτιστικού κέντρου
Προϋπολογισμός 350.000,00 
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 350.000,00 €

28. Αξιοποίηση Ιαματικών Λουτρών Θέρμης μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Προϋπολογισμός: 891.808,53 € 
Χρηματοδότηση από ΘΗΣΕΑΣ: 891.808,53 €

29.  Δημιουργία Μαρίνας αναψυχής στην παραλιακή ζώνη  του Δήμου Θεσσαλονίκης μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα
Προϋπολογισμός  105.000,00 €
Χρηματοδότηση από το ΘΗΣΕΑΣ: 105.000,00 €