Πανελλήνιος Καλλιτεχνικός Διαγωνισμός Φιλοτέχνησης Μαρμάρινου Ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή.

tessera735 προβολές

Βάσει της 1406/2007 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η φιλοτέχνηση μαρμάρινου ανδριάντα του Κωνσταντίνου Καραμανλή μετά από διεξαγωγή Πανελληνίου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού. 

Βάσει της 643/1998 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ορίστηκε ως χώρος τοποθέτησης του ανδριάντα, το σημείο συμβολής της νοητής ευθείας Ηλέκτρα Παλλάς – Ολύμπιον, με τον άξονα της οδού Αριστοτέλους μεταξύ των οδών Τσιμισκή & Μητροπόλεως.

Ο Διαγωνισμός ανακοινώθηκε στον ημερήσιο, πανελλαδικής και τοπικής κυκλοφορίας, Τύπο και στο Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος. 

Εφόσον ο Διαγωνισμός φέρει αποτέλεσμα, η τοποθέτηση του γλυπτού πρέπει να έχει αποπερατωθεί δέκα μήνες μετά την υπογραφή του συμφωνητικού του αναδόχου με το Δήμο Θεσσαλονίκης.